Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Hálek Vítězslav (1835-1874)

Hlásil se k básnické škole májovců. Narodil se v Dolínsku na Mělnicku, kde strávil část svého života. Na Akademickém gymnáziu v Praze na něho zapůsobil Václav Kliment Klicpera. Poznal zde mnohé literární současníky. Po nedokončených studiích na filosofické fakultě se plně účastnil kulturního společenského života. Byl redaktorem kulturních rubrik v Květech, Národních listech, Lumíru, Osvětě a Zlaté Praze. Cestoval po evropských zemích – Polsko, Itálie, Balkán. Po nepříliš úspěšných dramatech , např. Král Vukašín, Záviš z Falkenštejna, se věnoval poezii (Večerní písně, V přírodě) a próze (Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce, Pod pustým kopcem, Na vejminku, Poldík rumař, Študent Kmoch). Hálek je také autorem lyrickoepické skladby Alfred a epických Pohádek z naší vesnice. Nevelký úspěch měl Hálkův román Komediant. Muzikantská Liduška – děj povídky se odehrává na vesnici v polovině 19. století. Příběh vypovídá o lásce krásné Lidušky a muzikanta Toníka. Přestože se oba mají velmi rádi, rodiče donutí Lidušku ke sňatku s bohatým statkářem Krejzou. Netuší ale, že ve skutečnosti má pouze dluhy. Liduška nenachází dostatek síly, aby se rodičům vzepřela. Utekla až ze svatby, kdy měla u oltáře říct své ano. Marně hledala svého Toníka, který kvůli ní mezitím utekl. Liduška se z toho neštěstí duševně pomátla a vyléčila ji až kořenářka Frantina. Nakonec se vrátil i houslař Toník a oba se shledali. Hálek zde ukázal, že ani peníze a majetek nemohou překonat lásku, který v lidech plane. Peníze podle autora přinášejí pouze problémy a trápení. Na statku a v chaloupce – příběh povídky čtenáři opět ukazuje venkov v polovině 19. století. Na začátku umírá otec mladého Jíry. Byl zastřelen jako pytlák. Jírovi už zůstává pouze pes Vořech, a tak jde sloužit na statek sedláka Lísky. Jediné štěstí, které zde potkává, je hospodářova hodná a milá dcera Lenka. Vzájemně se do sebe zamilují, ale jejich lásku jim nepřeje Lískova druhá žena. Škodila jim, kde mohla. Proto se rozhodli odejít do chaloupky, kde našli mír a klid. Sedlák Líska ale zanedlouho onemocněl, a protože mu zlá žena utekla, starali se o něho i o statek Lenka s Jírou. Líska jim nabídl, aby zůstali, ale oni odešli do své chaloupky. Selka tragicky zahynula při pádu ze stráně, když oknem do chaloupky pozorovala štěstí a lásku mladých lidí. S ní bohužel zemřel i Jírům pes Vořech, který chaloupku chránil. I v této povídce vzdává Hálek hold mladé neochvějné lásce a statečnému mládí. Kritizuje ale současně zlobu, závist, špatné vztahy na venkově a problémy mezi generacemi. Lidé nacházejí úlevu v přírodě, která je obklopuje. I lidská bída se dá snáze unést, když se mají lidé rádi. Večerní písně – oslavují ve verších básníkovu lásku a opojení životem. K napsání této sbírky Hálka inspiroval vlastní osud. Rodičům odmítl stát se knězem. Jako domácí učitel se seznámil s Dorotkou Horáčkovou. Přestože ona pocházela z bohaté rodiny, na rozdíl od Hálka, jejich vztah našel šťastný konec v uzavřeném sňatku. Proto Hálek ve svých Večerních písních pěje lásku jako cit nebeský, božský, zcela nepopsatelný a ideální. Přirovnává ji k něčemu andělskému, nadpřirozenému a vznešenému. Básně jsou protknuty opojným nadšením, milostnou chválou a zurčícím zpěvem. Díky svému optimismu a radostnému tónu se stal Hálek brzy uznávaným, oproti pesimistickému Nerudovi. Hálkovy básně byly přesně to, co český národ v šedesátých letech 19. století potřeboval. Večerní písně Hálek psal melodickým a zpěvným tónem. Jsou jednoduché a snadno čitelné i pro obyčejný lid. Básník se zde projevuje zralý a osobitý. Věří v lidskou vzájemnou úctu a sebedůvěru.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006