Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Halas František (1901-1949)

Patří k představitelům české meziválečné poezie. Vyrůstal v prostém dělnickém prostředí. Po studiích pracoval jako nakladatelský redaktor. Redigoval také mnohé časopisy a do některých, převážně ilegálních, psal i v době okupace. Po válce působil na ministerstvu informací a předsedal Syndikátu českých spisovatelů. V literární tvorbě se Halas nechal ovlivnit poetismem. Kladl si existenciální otázky a řešil sociální problémy. Halas překládal z polského jazyka, jako například Slowackého a Mickiewicze, a ze srbochorvatštiny. V poezii napsal Naše paní Božena Němcová, Kohout plaší smrt, Sépie, Hořec, tvář, Dělnice, Staré ženy, Dokořán, torzo naděje, Ladění, v řadě, A co básník? V próze Já se tam vrátím, Magické moc poezie. Kohout plaší smrt – tuto básnickou sbírku věnoval Jiřímu Mahenovi. Představuje básníka pesimisti, nevěřícího v žádné životné hodnoty. Neustále hovoří o smrti, odcizení, prázdnotě, nicotě, hrubosti a tragickém osudu. Kohout je symbolem mezi dnem a nocí – životem a smrtí. Básnická sbírka je nazvána podle stejnojmenné básně – Kohout plaší smrt – věnované Vladimíru Průšovi. Halasovy básně oplývají množstvím metafor, autor používá volný verš, zvukomalbu a symboliku barev. Básně : Lítost, Ze dna, Podzim, Čekání, Evropa, Lenin, Smrt, Jedovatá krajina, Tlení, Terasa noci atd. Naše paní Božena Němcová – tuto sbírku vydal k oslavě 130. výročí narození Boženy Němcové. V sedmnácti básních výstižně zachytil její život od narození do smrti. Popisuje její život dětských let, předčasný sňatek končící jejím soužením pro nešťastné manželství, následující bídu a nemoc. Halas dovedl skvěle vystihnout podstatu výjimečné české spisovatelky. V básních postupoval reálněji než například J. Seifert. Poslední Halasovy básně vypovídají o ideálech Němcové, touhách a odkazu národu. Sbírka měla o to větší význam, že vyšla v době okupace. Božena Němcová ztělesnila člověka strádajícího, který se však nevzdává. Svým prostým jazykem Halas přiblížil sbírku také lidovému čtenáři. V souvislosti s folklórní činností Němcová využívá také pohádkových motivů.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006