Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Goethe Johann Wolfgang (1749-1832)

Goethe se narodil v německém Frankfurtu nad Mohanem. Na otcův příkaz studoval v Lipsku a Štrasburku práva. Seznámil se s G. Herderem a F. Schillerem. Pracoval jako právník, císařský rada a ministr ve Výmaru. Ztvárnil všestranně nadanou osobnost světové literatury – zajímal se o biologii, fyziku, optiku a geologii, měl také velké malířské nadání a neobyčejné spisovatelské schopnosti. Známe jej jako jednu z vůdčích osobností hnutí Sturm und Drang. Goethe psal dramata (Faust, Egmont, Torquato Tasso, Götz von Berlichingen, Clavijo atd.), eposy (Hermann a Dorothea, Ferina lišák), poezii (Benátské epigramy, Římské elegie), balady (Král duchů, Rybář) a romány (Utrpení mladého Werthera, Viléma Meistera léta učednická a Viléma Meistera léta tovaryšská). Faust – roku 1808 vyšla první část dramatu, druhý díl se objevil až v roce 1832. Faust představuje Goetheovo mistrovské celoživotní dílo. Vzorem k napsání Fausta Goetheovi byla lidská pověst o doktoru Faustovi, jenž v touze po poznání zaprodal svou duši ďáblu. První díl dramatu, odehrávající se v 16. století, má 25 scén. Postupně líčí Faustovu nespokojenost a touhu poznat více. V noci přichází ďábel – Mefistofeles – a uzavírá s Faustem krví zapečetěnou smlouvu. Ďábel získá Faustovu duši tehdy, když mu ukáže věci, které ještě neviděl. Mefistofeles vrátí Faustovi jeho ztracené mládí a Faust zažívá nové příběhy. Seznamuje se s mladou Markétkou, do které se zamiluje. Markétka zavraždí své dítě a musí být souzena. Faust nese ale na jejím činu vinu a pokouší se Markétku osvobodit. I přes svou lásku podlehne Mefistofelovu našeptávání a nechá Markétku být. Tu zachraňuje nakonec boží vůle. Druhý díl má pět jednání, ve kterých se Faust – zničen smrtí Markétky – dostává do cizokrajných končin. Stane se oblíbeným u císařského dvora, protože vynalezne papírové peníze, a tím císařství zachrání. Společně s ďáblem a umělým člověkem Homunkulem navštíví mýtické Řecko se všemi jeho kouzly. Se spartskou královnou Helenou uzavírá sňatek. Narodí se jim syn Euforiím, ale umírá. Nakonec je Faust představen už jako starý vladař. Snaží se zúrodnit bažiny u moře, které získal za pomoc císaři při boji proti nepřátelům. Mefistofeles ztrácí Faustovu duši, protože se svými činy pokusil lidstvu pomoci. Po smrti je jeho duše spasena. Goethe ve Faustovi řeší otázky zla a dobra. Věří ve vítězství lidské humanity a vzájemné solidárnosti. Faust se od nespokojeného vědce mění v člověka aktivního, toužícího po poznání, ale ne již v oné žíznivé podobě. Celý svůj život se pokouší hledat pravdu a bojuje se sebou a okolním nepochopením lidí. Ve Faustovi se mísí prvky klasického, lidového i antického divadla. Faust nese rysy tragické i komické a má blízko k hrdinské epice. Autor často střídá rým i metrickou strukturu. Hermann a Dorothea – tímto eposem se Goethe vrátil do roku 1796 – do doby Francouzské revoluce. Epos se skládá z devíti zpěvů, z nichž má každý dva nadpisy. Jeden se týká obsahu básně a druhý je jménem múzy. Majitel hostince U zlatého lva má syna Hermanna. V tu dobu utíkají za městem uprchlíci bez jídla a šatstva. Hermannova matka posílá syna za nimi s trochou potřebných věcí. Hermann se zde zamiluje do uprchlické dívky Dorothey a nechce už žádnou jinou. Otec ale nechce sňatek povolit. Odolá až nátlaku své ženy. Pozná, že kdyby nesouhlasil, Hermann radši půjde na vojnu. Svolí ke sňatku a Hermann i s přáteli odjíždí pro nevěstu. Vyjde najevo, že Dorothea je nejen krásná, ale má také ušlechtilé srdce a chce být poslušnou ženou i dcerou. Goethe se vrátil svým eposem k lidovým tradicím. Vyšel ze skutečné události, ale z původních solnohradských uprchlíků udělal zarýnské, prchající před Francouzi. Osoby jsou povýšeny na typy soudobých Němců. Báseň má národní charakter. Ukazuje život ve městě a povinnosti, které měly děti k rodičům – úcta a poslušnost. Utrpení mladého Werthera – děj tohoto dvoudílného románu se odehrává na záměrně nejmenovaném místě v Německu od května 1771 do prosince 1772. Autor při psaní využil některých skutečných událostí. Hlavním hrdinou je mladý Werther, který miluje dívku Lottu. Načas od ní odchází, protože Lotta miluje jeho přítele Alberta, za něhož se pak také provdá. Werther ale bez své lásky nemůže žít a po návratu do kraje plného vzpomínek se jedné prosincové noci zastřelí. Druhý díl obsahuje Wertherovy dopisy příteli Vilémovi a Lottě. Přiznává se, že bez ní nemůže žít. Toto Goethovo dílo je symbolem nenaplněné, nešťastné lásky, ale přesto skutečné a ryzí. Duše mladého člověka je upřímná, bezelstná, vášnivá i nerozumná. Ve Wertherovi Goethe zosobnil mnoho lidských typů své generace. Po zveřejnění románu se mnoho mladých Němců sžilo s osudem Werthera. Jeho příběh vyvolal řadu sebevražd, ale i módu, ve které se lidé odívali jako Werther.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006