Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Diderot Denis (1713-1784)

Diderot byl nejmladší z francouzských předních osvícenců. Narodil se jako syn nožíře v Langres. Odstoupil od kněžské dráhy a stal se mistrem svobodných umění. Zajímal se o chemii, fyziku, lékařství, matematiku a další vědní obory. Setkával se s pařížskou bohémou a přátelil se také s J.J. Rousseauem. Podílel se na vypracování Encyklopedie aneb Rozumového slovníku věd, umění a řemesel. Při své tvorbě a jednání byl přesvědčený, že se líbí pouze to, co je pravdivé. Psal filosofické spisy – List o slepcích k ponaučení vidoucích, Filozofické myšlenky, Rozhovor mezi d´Alambertem a Diderotem, Myšlenky o výkladu přírody. Jeho prvním románem byly próza Nediskrétní klenoty. Zajímavějšími a známějšími se staly romány Jeptiška, Rameaův synovec a Jakub fatalista a jeho pán. Diderot psal také drama, např. Otec rodiny, a estetické spisy – Esej o malířství, Pojednání o kráse. Diderot překládal z angličtiny (Shaftesbury, James). Jakub fatalista a jeho pán – je to román z Francie 18. století. Tato próza představuje největší a nejčastěji vydávané Diderotovo dílo. Tvoří jej soubor příběhů, anekdot a vyprávění, které Diderot užívá jako satiru na francouzskou společnost. Román je vlastně sporem o tom, má-li člověk možnost svobodného rozhodování a zda může svůj život nějak ovlivnit. Jako hlavní postavy vystupují Jakub a jeho pán. Bez předchozího představení se, vysvětlení odkud přišli a kde se vzali, se pouštějí do dialogu o filosofických otázkách. Víme pouze, že Jakubův bývalý pán je kapitán. Současného pána se Jakub táže na spousty věcí. Pán hájí idealistický názor na lidskou svobodu. Často si však vzhledem k podmínkám musí oba uvědomit, že život je pouhým provazcem náhod měnících naše plány a rozhodnutí. Lidský osud představuje řada drobných dění a příhod, které jej činí skutečně rozmanitým a mnohotvárným. Diderot ve svém románu řešil spoustu filosofických otázek, jež však provázel humorný nadhled Jeptiška – je také Diderotovým románem, ovšem s klasickou výstavbou. Děj nás zavádí do Francie v 18. století, do prostředí klášterů. Román původně vznikl pro pobavení Diderotových přátel. Hlavní postavou románu je nemanželská měšťanská dívka Zuzana Simoninová. Aby se matka vyvarovala pomluv, dává Zuzanu na výchovu do kláštera. O tom všem se dozvídáme ze Zuzaniných dopisů adresovaných markýzi Croismarovi. Zuzana prý v klášteře velmi trpěla. Nemohla však odejít, a zabránit tak četným neshodám s ostatními jeptiškami a představenou kláštera. Zcela jiná situace ale nastává po jejím příchodu do kláštera svatého Eutropa. Zde se stane oblíbenkyní lesbické představené. Ta nakonec zešílí a umírá. Zuzana za pomoci mnicha utíká z kláštera pryč, ale nakonec nalézá smrt v ulicích Paříže. Prý zemřela na následky zranění, která utrpěla při odchodu z kláštera. Základem Diderotova románu je zčásti skutečný příběh, zčásti mystifikace. Próza nese rysy fiktivní literatury. Vystupují zde realisticky vylíčení postavy řeholnic a zpovědníků. Přestože je Diderotův román citově vzrušivý, snažil se autor při psaní vyvarovat jakýchkoli emocí a zachytit věrohodný obraz klášterů a život v nich.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006