Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Deml Jakub (1878-1961)

Jakub Deml se řadí k prvním spisovatelům české katolické literatury. Narodil se v moravském Tasíc. Po třebíčském gymnáziu studoval bohosloveckou fakultu v Brně. Jako kněz pak působil více než třicet let na západní Moravě. Pro četné neshody s církví byl roku 1909 penzionován. Žil pak znovu v Tasíc a převážně se věnoval literární činnosti. Přátelil se se spisovatelkou Pavlou Kyticovou, O. Březinou a F. Bílkem. S oběma muži se však díky své povaze rozešel. O těchto přátelstvích svědčí knihy: Smrt Pavly Kyticové, Mé svědectví o Otokaru Březinovi a Slovo k Otčenáši F. Bílka. Demlovu tvorbu prezentují básně v próze, eseje, deníky, pamflety, úvahy, kázání a náboženské meditace. Deml rovněž překládal náboženskou latinskou a německou literaturu. Z tvorby: Moji přátelé, Miriam, Hrad smrti, Tanec smrti, Podzimní sen, Zapomenuté světlo, Šlépěje, Domů, Pro budoucí poutníky a poutnice, Mohyla atd. Hrad smrti – představuje jednu z Demlových hůře vyložitelných próz. Autor úvodem říká: Z textu, jejž tuto odevzdávám veřejnosti (a netoliko domácí), jisté okolnosti jsou patrny, neb alespoň pravděpodobny, a na příklad některý rok, některý den, a snad by bylo možno buď veřejným provoláním, anebo bedlivým studiem generálních map blíže určiti místa, kde se to stalo, ale to vše pramálo znamená pro ducha, hodného toho jména, pro ducha totiž povzneseného, jenž jest dalek toho, aby záhady druhého světa kladl na Prokrustovo lože zdravého rozumu, poněvadž jedinou pozemskou vahou a měrou, na který lze poodhadnouti velikost a jakost těchto zjevův, jest zdravé srdce a čisté nitro (2. vydání Tasov 1925). Hrad smrti je autorem prezentován jako nalezený rukopis. V noci 15.6. 1912 měl zjevení – a toho dne jej nalezl. Jevy jednoho světa se zrcadlí ve světě druhém, vše je podobenstvím. Básník tuší nebezpečí, propadá tajemné hrůze a děsu. Próza nese určité hororové prvky – slzy, utrpení, svědectví zla. Klade důraz na realitu, pohrává si se smysly – sen, iluze, zdání. Hodnotný prožitek života nalézá ve snu, který je přiblížením se smrti. To, co mu je láskou, se stává nejhlubší osobní tragédií. Na konci potkává tajemnou krásnou dámu – smrt. Závěr působí jako probuzení. V Demlově Hradu smrti se zároveň prolíná osoba kněze i básníka. Měl pocit, že bez jedné své stránky by nebyl schopen působit ani jako druhý člověk. Touto prózou také naráží na Kristova léta, neboť Kristus ve 33 letech zemřel a Deml píše ve stejných letech svůj Hrad smrti. Autor užívá hodně rozvitá souvětí, jako by si stále vzpomínal na další věci, které jej napadají. Zdůrazňuje některá slova, jako např. hrad a čas. Moji přátelé- je sbírka prozaických básní, ve kterých již Deml nepůsobí jako pesimista a člověk v zajetí úzkostlivého strachu. Básník zde rozmlouvá s květinami, z nichž má každá svou specifickou povahu, stejně jako každý člověk. Rozhovorem s květinami se autor snaží nalézt odpověď na otázky týkající se lidského života a smrti, ale také poznání krásy. Opět je zde přítomen Demlův duchovní tón projevující se láskou, něhou a pokorou. Hovoří s citlivou mateřídouškou, kopretinou se zlatým srdcem, skromnou pomněnkou, nezlomitelnou třtinou, starobylou přesličkou atd. Verše dokládají silnou Demlovu fantazii a neustálou přítomnost vizí podobných Březinovi. Květomluva Mokách přátel učarovala mnohým generacím a i dnes se dokáže čtenářovi zalíbit. Podzimní sen – patří k Demlovým málo známým pracím. Představuje částečně autobiografickou prózu, k jejímuž napsání autora vyzvaly především dvě skutečnosti. První z nich byla návštěva kněžského internačního tábora v Moravci na Vysočině, druhou se stal dopis slovenského řeholníka z trestního tábora, který měl sen o návštěvě J. Demla v Tasově. Básník vytvořil prózu, v níž navštěvuje právě kněžský internační tábor a spatřuje povahy trestaných knězů. Přičítá jim vinu za špatný stav světa, kterou však nesou stejně jako obyčejní lidé. Zároveň se zamýšlí nad náboženskými problémy a medituje o zvířatech, lidech, jejich vlastnostech a konečné smrti. V textu nacházíme citace z Bible a odkazy na mnoho známých spisovatelů, např. O. Březinu, N.V. Gogola, A.Stiftera.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006