Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Čelakovský František Ladislav (1799-1852)

Čelakovský pocházel z jihočeských Strakonic. Ze studií na univerzitě v Českých Budějovicích byl vyloučen pro četbu Husovy Postily. Studoval dále v Praze a v Linci. Pak pracoval jako vychovatel, knihovník, redaktor, překladatel a profesor slavistiky ve Vratislavi. Od roku 1849 vyučoval také na univerzitě v Praze. Jádrem Čelakovského tvorby jsou básnické sbírky Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých, Smíšené básně a Růže stolistá. Dále vydal Múdrosloví národu slovanského ve příslovích a Slovanské národní písně. Je také autorem dodatků ke Slovníku Josefa Jungmanna. Múdrosloví národu slovanského ve příslovích – v této práci nešlo pouze o zábavu či vtipné myšlenky. Jde o dílo naučné, s vědeckým, historickým, folklórním významem. Nechává čtenáři nahlédnout do jisté, relativně uzavřené, části národního života. Múdrosloví má velký literární charakter. Knihu tvoří šestnáct tematicky rozdělených částí. První obsahuje moudra o náboženství a bohu, poslední je motivovaná národopisem a zeměpisem Ohlas písní českých V úvodu charakterizuje odlišnost české lidové poezie od ruské. České poezii chybí hrdinské písně. České verše jsou spíše lyricky laděné a žertovné. Lidový básník, na jehož místo se Čelakovský postavil, si satirou postěžuje na maloměšťáka a urozené pány. V Ohlasech se Čelakovský pokusil vytvořit písně a básně podobné původní lidové tvorbě. Velmi dobře se mu to podařilo, čehož je důkazem znárodnění některých básní, jako například Dárek z pouti. I český národ má bohatou a pestrou historii – snaží se ukázat jeho sílu ve venkovském jádru a upřímné, veselé a hravé české povaze. Obává se o jeho osud, kritizuje nerovnost mezi lidmi, satirickým tónem útočí na zbytky feudalismu. Nejčastějším tématem básní je láska – šťastná, nenaplněná i nevěrná, protože láska představuje to, co přetrvává. Nejvíce se proslavila první báseň Ohlasu písní českých – Toman a lesní panna: Toman se o kouzelné svatojánské noci vydává za svou milou. Ta se však již zaslíbila jinému. Zklamaný chlapec se tedy vydává zpět Doubravou i přes varování své sestry. Zde ho svádí spanilá lesní panna na jeleni a vláká jej na skálu. Odtud se Toman zřítí do propasti. V této básni Čelakovký využil prostředků balady a lidového rčení. Často užívá archaismy, metafory a alegorická slova. Opakováním některých slov a i celých odstavců dociluje většího zesílení. Básně: Stasa čarodějnice, Prokop Holý, Cikánova píšťalka, Dárek z lásky, Pocestný, Vrchní z Kozlova, Krásná Kordula atd. Ohlas písní ruských – tvoří ho 26 básní, převážně epických. Vyzdvihuje slavnou ruskou historii, chrabrost, udatnost a nebojácnost ruských hrdinů. Jejich statečností chce posílit nesvobodné slovanské národy, aby byly stejně odvážné jako činy Rusů. Téměř v každé básni se objevuje udatný hrdina, který bojuje proti nepřátelům, například Turkům, a chrání slabší a chudší. Některé básně jsou smyšlené, jiné mají skutečný historický základ. Taková je i báseň Ilja Muromec. Ilja Muromec se mstí za zavraždění nevinného mládence třemi Turky. Čelakovký viděl v soudobých událostech pokračování ruských bylin. Chtěl dodat národu novou sílu do dalšího boje za svobodu. V lyrických básních zobrazuje život ruského lidu ve šťastných i smutných okamžicích, život mladých, lásku i přírodu, která proniká do mezilidských vztahů. V Ohlasu písní ruských autor nápadně užívá hyperboly. Ta však není tak silná jako v původních ruských textech. Básně: Romantická láska, Veliká panychida, Smrt Alexandrova, Rusové na Dunaji, Čurila Plenkovič, Veliký ptačí trh, Ilja Volžanín atd.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006