Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Corneille Pierre (1606-1684)

V 17. století vznikl ve Francii umělecký směr vycházející z antické kultury – klasicismus. Přes barokní počátky je jeho největším francouzským zástupcem právě Pierre Corneille. Vystudoval právnickou fakultu a pak pracoval jako obhájce a královský advokát. Během svého života se však nejvíce věnoval spisovatelství. Část jeho tvorby zabírají dramata – tragédie (Medea, Horatius, Smrt Pompejova, Rodoguna), tragikomedie (Cid, Klitandr) a komedie (Androméda, Vdova, Melita, Titus a Barenika, Lhář). Sbírka Smíšené básně představuje soubor jeho příležitostně tvořených milostných a slavnostních básní. Cid – je to drama o pěti dějstvích odehrávající se v 11. století v Seville. Autor čerpal z předlohy Guilhelma de Astra – Cidovo mládí. Don Rodrigo a dona Ximena se hodlají vzít a uzavřít sňatek. Avšak don Diego, otec dona Rodriga, se nepohodne s otcem dony Ximeny – donem Gomezem. Gomez Diega urazí a udeří ho do tváře. Don Rodrigo pak mstí otcovu potupu tím, že v souboji dona Gomeze zabíjí. Dona Ximena sice Rodriga stále miluje, ale musí hájit a pomstít čest svého otce. Také Rodrigo si je vědom svého činu a odevzdává svůj život do rukou Ximeny. Ta jej však zabít nedokáže. Don Rodrigo odchází a svou udatností vítězí nad Maury. Král m jako výraz vděku udělil čestný titul – Cid (Pán). Spor mezi Rodrigem a Ximenou se má vyřešit jeho soubojem s rytířem Sanchem. Vítěz si pak vezme donu Ximenu za manželku. Rodrigo v souboji zvítězil, a obhájil tak svou lásku a čest. Do děje zasahuje král svým rozhodnutím, že sňatek může být uzavřen rok po smrti dona Gomeze a novém tažení Rodriga proti Maurům. Drama Cid bylo původně psáno jako komedie, již však autor později změnil v tragédii. Platí zde pouze volně klasicistní jednota místa, času a děje. Cid je psán ve veršovaném alexandrínu. Základní konflikt nepředstavuje pouze rozpor mezi otci, ale problém nenaplněného vztahu – konflikt rozumu a citu a konflikt řádu, lásky a citu. Svou vášní, prudkostí a odhodláním je děj dramatu živoucí až dodnes.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006