Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Cervantes Y Saavedra Miguel de (1547-1616)

Miguel de Cervantes obohatil světové písemnictví především o dvoudílný román – Důmyslný rytíř don Ouijote de la Mancha. Tvořil na přelomu 16. a 17. století, v tzv. zlatém věku španělské renesanční literatury. Zapsal se v oblasti poezie, prózy i dramatu. Jeho básnické pokusy nebyly tak významné jako dramata: Život v Alžíru, Numancie, pikareskní komedie Pedro do Urdemalas a prózy Galatek, Příkladné novely, Strasti Persikový a Sigismundiny. Cervantesův život zaplnila mnohá dobrodružství. V bitvě u Levanta přišel o levou ruku a později padl při válečné výpravě do zajetí Turků. Po pěti letech otroctví v Alžíru jej vykoupili příbuzní. Důmyslný rytíř don Quijote de la Macha – tento román představuje vrchol španělské renesance. Děj se odehrává ve Španělsku v dobách středověku. Ale lze jej přenést i do současnosti, neboť má nadčasový význam. Hlavním hrdinou je hubený, zchudlý zeman Quijote, který čte rytířské romány svědčící o slavných činech, hrdinství a udatnosti rytířského stavu. Rozhodne se pozdvihnout a obnovit pověst potulných rytířů. Vlastními silami si vyrobí helmu, doplní sešlou výzbroj a hrdě pokřtí svého slaboučkého koníka – Rosinante. V jeho mysli je však Rosinante nádherný a urostlý kůň. Podobně vybájené představy má i o své milé – Dulcinee, která je ve skutečnosti obyčejnou venkovskou děvečkou. Neoplývala žádnou ze šlechtických vlastností, s kterými ji don Quijote spojoval. Don Quijote se vydává na cesty, kde bojuje proti imaginárním nepřátelům (např. proti větrným mlýnům) a zažívá mnohá směšná dobrodružství. Při svém počínání jej pronásleduje pouze výsměch, hanba a neporozumění. Don Quijote však o významu svých činů nepochybuje, je přesvědčen o jejich správnosti a byl by obětoval i svůj život. Po mnoha událostech se navrací domů, probudí se do holé skutečnosti a pochopí své nesmyslné snažení. Don Quijote pak umírá, ale jeho myšlenky nacházejí nového pána – je jím Quijotův sluha Sancho Panza. Ten se rozhodl v jeho skutcích pokračovat, a dokázat tak slávu rytířství. Don Quijote – rytíř smutné postavy – je celosvětově známou literární postavičkou. Představuje typ člověka, který i přes pohrdání a komičnost svého chování hledá svůj ideál . V jeho snaze po vyšším dobru a lidské humanitě lze spatřit rysy renesančních ideálů. Autor podává v románu obraz Španělska, které může být spravedlivé a ušlechtilé pouze v Quijotově fantazii. Románem vznikla satira na středověké rytířské romány a samotné rytířství. Cervantes zde sloučil prvky pikareskní, rytířské a pastýřské prózy. Jeho román se stal velkým zdrojem inspirací a výchozím bodem pro mnohé spisovatele.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006