Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Alexandreis

Alexandreis – je nejstarší český dochovaný epos světské rytířské epiky. Vznikl na přelomu 13. a 14. století, opíraje se o předlohu Gautiera de Chatillon z konce 12. století. Alexandreis popisuje hrdinský život a činy makedonského krále Alexandra Velikého. Česká Alexandreis, jejíhož autora neznáme, se z původních 9000 veršů dochovaly v devíti zlomcích pouze dvě pětiny - asi 3500 veršů. Je zde patrný vliv Ulricha z Etzenbachu. Na začátku skladby se autor obrací ke čtenáři a brání se proti pomlouvačům, kteří by chtěli jeho nelehkou práci zesměšnit. Vypráví o makedonském králi - Alexandru Velikém (356-323 př. n. l.) od jeho narození až po smrt. Alexandr pokračoval ve šlépějích a výbojné politice svého otce Filipa II. Makedonského. Dozvídáme se o Alexandrových prvních taženích - roku 334 př. n. l. zahladil Théby a pak se vydal proti Athénám. O rok později zvítězil nad perským králem Dariem u Helespontu a Issu. Podřídil si také Egypt, Libyi, Sýrii a Babylon. Alexandrovými výbojnými útoky začalo tzv. helénistické období v Řecku. Knížka končí, stejně jako život mocného krále, jeho smrtí. Příběh o Alexandrovi je však trochu změněn a zasazen do českých středověkých poměrů. Někteří Alexandrovi bojovníci mají česká jména, sám vojevůdce představuje ušlechtilost a vzor českého panovníka. Předpokládá se, že autor pocházel z vyšších společenských kruhů, neboť opovržlivě shlíží na chudinu a neurozený lid.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006