Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Byron George Gordon (1788-1824)

George Gordon Byron, příslušník zchudlé anglické aristokracie, byl stěžejní osobností anglického romantismu. Po smrti svého otce žil s matkou ve Skotsku. V deseti letech však Skotsko opustil a vrátil se do rodné Anglie, kde zdědil po svém příbuzném sídlo v Newsteadu a šlechtický titul lorda. Účastnil se společenského života literárně, kulturně i politicky. Navštívil mnoho cizích zemí – Švýcarsko, Německo, Itálii, Řecko, Španělsko, Portugalsko – ale většinu času strávil v jihoevropské Itálii, kde od roku 1818 zůstal natrvalo. Svou dobu a okolí udivoval nespoutanou, bouřlivou a vášnivou povahou. Jeho život oplýval četnými milostnými dobrodružstvími, ale zapojil se také do národního boje Italů, Řeků a Irů. Do Řecka se vydal bojovat proti Turkům, zemřel však na nákazu morem. Z Baronovy tvorby nejvíce proslul epos Childe Haroldova pouť. Psal také básnické poémy (Korzár, Nevěsta z Abydu, Džuar), sbírky básní (Hodina zahálky, Hebrejské melodie, Angličtí bardové a skotští recenzenti) a samostatné básně (např. Manfréd, Kain, Don Juan). Childe Haroldova pouť – je básnický epos o čtyřech zpěvech. Jeho hrdina putuje v době napoleonských a národních válek (rozmezí let 1812-1818) přes Evropu do Řecka a Itálie. Epos nese četné autobiografické prvky, což vidíme na první pohled i na hlavním hrdinovi. Ten je potomkem anglického šlechtického rodu, stejně jako Byron. Název Childe se užíval pro označení šlechtice před jeho pasováním na rytíře. První zpěv nás zavádí do Anglie, kde žije mladý šlechtic Childe Harold. Je už znechucený morálkou vyšších vrstev, hodnotami, které zde lidem vládnou a jejich pokrytectvím. Nenachází také význam a smysl svého života, v němž vítězí zahálka a nuda. Proto svůj domov opouští a odchází do Portugalska, které je však pod nadvládou anglických vojsk, a Španělska, žijícího bojem proti Napoleonovi. Ve druhém zpěvu jde přes Řecko do Albánie, ve třetím prochází Bruselem, bojištěm bitvy u Waterloo a údolím Rýna až k Ženevskému jezeru. Pozoruje zdejší přírodní krásy a vysloví také úctu Rousseauovi. Vzrušující Haroldova pouť končí cestou přes Itálii a zastávkou na pustém pobřeží. Childe Harold je ztělesněním romantického hrdiny. Cítí se osamocený, nepochopený ve společnosti, kde žije. Jeho duševní svět nedosáhl svého naplnění, podobně jako svět milostný. Proto utíká pryč, do exotických krajů, cizích měst a kultur. V úžasu nad krásou a velikostí světových památek počíná cítit svobodu. Volnost nachází v nespoutané přírodě. Obdivuje se myšlenkám slavných osobností, pozoruje lid s jeho zvyky a životem. Také jej však pobízí k aktivitě a boji proti tyranii. Epos je psán formou devítiveršových strof – schéma ABABBCBBCC – tzv. spenserovských. Druhý zpěv je zaznamenán formou deníku. Z tohoto Baronova eposu pochází pojem tzv. byronismu – hrdina trpící světobolem osamoceně bojuje proti tyranii.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006