Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Vergilius Maro Publius (79-19 př.n.l.)

Zastupoval „zlatý věk“ španělské renesanční literatury. Publius Vergilius Maro tvořil v tzv. zlatém věku římské poezie. Patřil k velmi vzdělaným mužům své doby. Studoval v Cremoně, Neapoli a Miláně na filosofických a rétorických školách. Hodně cestoval po Itálii, ale i Malé Asii a Řecku. Těšil se velké oblibě císaře Augusta. Básník Vergilius se podle vzoru Theokrita uvedl do poezie svými Zpěvy pastýřskými a částečně didaktickými Zpěvy rolnickými. V daktylském hexametru je psán jeho epos Aeneis (má dvanáct zpěvů). Aeneis – tímto eposem Vergilius vytvořil římské národní dílo oslavující minulost a rod Augustův. Jeho vznik se datuje do 19. století př. n. l. Zavádí čtenáře do mytologického dávnověku a k počátkům města Říma. Vergilius očividně navázal na odkaz Homérových eposů a trojskou válku. Trojský obyvatel Aeneas prchá na popud bohů se svým malým synem Ascaniem a otcem Anchisem pryč z hořícího města. Bloudí po Středozemním moři a snaží se najít novou vlast. V Kartágu se zamiluje do královny Didony. Na pokyn bohů ale musí putovat dál. Jeho ztrátu Didona neunese a končí život sebevraždou. Aeneas se na svých toulkách dostane až k ústí řeky Tibery. Zdejší král Latinus mu dává ruku své dcery Lavinie. Aeneas však nejdříve musí přemoci jejího rutulského nápadníka krále Turna, až pak Lavinou získává. Zakládá město Lavinium – budoucí Řím. Aeneis je považován za národní epos, který líčí slavnou římskou minulost, tolik ovlivněnou bohy a jejich svévolí. Epos nevděčí za svůj význam pouze historickému obsahu, ale Vergilius při psaní užíval jazyk a sloh vysoké úrovně, oproštěný nejasností a zmatků. Ke čtenářům z díla promlouvá hrdost, nadšení a dramatická citovost.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006