Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Tyl Josef Kajetán (1808-1856)

Tyl se narodil v Kutné Hoře. Jako žák V.K. Klicpery lnul již od mládí k divadlu. Stal se členem několika kočovných divadelních společností. Řídil také česká představení ve Stavovském divadle. Přispíval do Sedlských novin, Pražského posla a Květů, které od roku 1834 pod názvem Květy české řídil. Později byly přejmenovány pouze na Květy. Josef Kajetán Tyl je neopomenutelnou osobností české literatury především díky svým dramatům: Fidlovačka, Pražský flamendr, Bankrotář, Paličova dcera, Kutnohorští havíři, Jan Hus, Žižka z Trocnova, Staré Město a Malá Strana, Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové, Bruncvík, kníže české, Měšťané a studenti aneb Oblehnutí Prahy od Švédů, Nalezenec, Chudý kejklí, Paní Marjánka, matka pluku, Strakonický dudák, Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění, Lesní panna, Čert na zemi. K Tylově tvorbě patří také povídky se soudobou i historickou tématikou: Dekret kutnohorský, Rozina Ruthardová, Rozervanec, Poslední Čech, Kusy mého srdce. Jan Hus – toto drama čtenáře zavádí do konce 14. století a počátku 15. století. Děj se odehrává v Praze v Kapli betlémské, na hradě, jiných pražských zákoutích a v Kostnici. Tyl zachytil poslední Husova léta do doby jeho upálení. Kromě kazatele Jana Husa ve hře vystupují i jiné skutečné postavy – Husův přítel Jeroným Pražský, Pan Hanuš z Chlumu, Jan Žižka z Trocnova, pan Vok z Valdštýna, Václav IV. se ženou Žofií, Husova matka Markéta. Za církev jedná například Jan XXIII. Mistra Jana zradil Štěpán Páleč a nepříliš pozitivně působí i postava císaře Zikmunda. Drama přibližuje životní osud Jana Husa, který se svým kázáním postavil proti české církvi a jejímu morálnímu úpadku. Církev nehodlala Husovu kritiku snášet a dosáhla jeho vyhnání z Prahy. On sám se ale nebojácně postavil před koncil v Kostnici. Zde jej lstí a zradou odsoudili k upálení. Tyl ukázal tímto zpracováním historického námětu Husovu statečnost, odhodlanost bojovat pro dobro věci. Postavil tak ve své době před český národ vzor člověka, kterým chtěl vzbudit mezi lidmi aktivitu a činorodost. Jiříkovo vidění – je Tylovou dramatickou báchorkou. Obraz skutečnosti autor nevytváří na základě historických událostí, ale dobu zobrazuje z hlediska jejích morálních vlastností. Divadelní hra popisuje sílu lásky Jiříka a jeho milé Kačenky. Jiříkovi se zdají tři sny. Vystupuje v nich ale pod jiným jménem. I Kačenka se zde nazývá Kristinou. Ve snech to s Jiříkem špatně dopadá, ale neustále jej provází, vede a ochraňuje Kačenčina láska. Nakonec se probouzí a je rád, že je opravdový a správný muž, jak se sluší. Ve snu vystupuje kromě Jiříka a Kačenky také duch z Blaníku – Severin. Kutnohorští havíři – jedná se o Tylovu historickou hru, jejíž příběh autor zasadil do Kutné Hory konce 15. století. Autor námětem vycházel ze skutečných událostí – havířských stávek z 19. století (rok 1884). Vyjadřuje myšlenku o nesmiřitelnosti třídních zájmů. Horníci musí bojovat za svá práva proti šlechtickým a měšťanským vykořisťovatelům. Předák kutnohorských havířů Opat se snaží hájit legálními metodami práva havířů. Pro svou důvěřivost končí na popravišti. Ve hře vystupuje statečný mladý havíř Vít, který je zamilovaný do Opatovy dcery Anežky. Anežka ale miluje mincmistrova syna Hynka. Ve své lásce se přesvědčí, že třídní překážky nelze překonat. Drama končí krvavým soudem, při kterém je zabit mincmistr Beneš z Veitmile – zlý, nenávistný a proradný muž. Kutnohorskými havíři Tyl řeší otázku lidských práv a nároku na svobodu. Staví se proti útlaku, zneužívání moci a lhostejnosti člověka. Hra má tón vlastenecký a lehce sociální. Lesní panna – je dramatem, jehož celý název zní Lesní panna aneb cesta do Ameriky. Je další z Tylových báchorek. V popředí opět stojí láska a nárok člověka na ni podle toho, zda si ji zaslouží. Majetek by neměl rozhodovat. Kovář Jakub Zázvora nechce dát svou Terezku učitelovi Isidorovi Slovíčkovi. Isidor se proto i s některými dalšími obyvateli obce vypraví do Ameriky za bohatstvím. Terezka dala své tři vlasy lesní panně, aby Isidora po cestě ochránila. Panna na sebe vzala třikrát lidskou podobu a přesvědčila se o velikosti Isidorovy lásky. Za své tři vlasy Terezka zaplatila třemi dny ze svého života. Z Ameriky se ale nakonec všichni ve zdraví vracejí zpět. Strakonický dudák – Strakonický dudák aneb Hody divých žen patří k Tylovým dramatickým báchorkám. Čtenáře zavádí do jihočeských Strakonic v první polovině 19. století. Hra je příběhem o hledání štěstí, o lásce k domovu, vlasti a národu, ale i oslavou pravé české povahy a jejích předností. Tyl rovněž vyzdvihuje sílu mateřského citu a pevného vztahu dvou lidí. Ať láska mateřská či milenecká, obě dokážou mnohé obětovat a spoustu věcí přetrpět. Příběh vypráví o dudákovi Švandovi, kterému chudoba brání ve sňatku s milovanou Dorotkou. Švanda proto musí odejít do světa. U lesa jej ale překvapí spánek a Švanda usíná. Mezitím mu jeho matka, víla Rosava, očaruje dudy. Švandovy dudy pak vyhrávaly tak čarovně, že brzy získal spoustu peněz. Švandovo bohatství ale přilákalo i vypočítavého sekretáře Vocilku. Vetřel se do Švandovy přízně a když za dudákem přišla Dorotka s muzikantem Kalafunou, neměl už nic. Švanda s Vocilkou se také dostali do neznámé země. U dvora princezny Zuliky málem Švanda padl do nástrah a vzal si ji za ženu. Zavřeli ho do vězení, z něhož mu pomohla matka Rosava. Protože se synovi ukázala, stala se za trest divoženkou. Vysvobodila by ji pouze láska, která by Švandu opět osvobodila ze všech nástrah a uvedla jej na správnou cestu. Nakonec vše dobře dopadlo. Dorotka zachránila Švandu i Rosavu, kterou královna Lesana opět proměnila ve vílu. Tyl obohatil příběh Švandy dudáka kouzelným světem víl, do dialogů zapojil jejich vznešený jazyk, chodské nářečí i humorné výroky jadrných českých lidiček, jako byl například Kalafuna. Strakonický dudák je nejznámějším a nejúspěšnějším dílem Josefa Kajetána Tyla, hraným až dodnes v mnohých divadlech.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006