Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Stendhal (1783-1842)

Na přelomu 18. a 19. století žil a tvořil francouzský prozaik Stendhal, vlastním jménem Henri Beyle. Narodil se v bohaté měšťanské rodině v Grenoblu. Účastnil se jako důstojník Napoleonovy armády tažení do Ruska. V Itálii pak po obnovení monarchie působil jako konzul. Pro jeho smýšlení jej zde pronásledovala rakouská policie. Stendhal zastupuje kritický realismus. Nejznámější jsou jeho romány: Červený a černý, Lamiela, Kartouza parmská, Lucien Lauwen. Psal také filosofické studie (Racine a Shakespeare, O lásce) a vzpomínkové prózy (Život Henryho Brularda). Italské kroniky zastupují Stendhalovu povídkářskou tvorbu. Červený a černý – je dvoudílný realistický román s podtitulem Kronika roku 1830. Odehrává se v různých sociálních vrstvách v předrevoluční Francii. Hlavním hrdinou je Julián Sorel, syn obyčejného, neurozeného otce – dřevaře. Julián však nechce jít v otcových šlépějích a rozhodne se dosáhnout kariéry a lepšího života. Pomocí milostných avantýr a intrik jde za svým cílem. První Juliánovou milenkou se stává manželka venkovského starosty, pana de Renal. Julian v jeho rodině pracuje jako učitel. Obdivuje Rousseaua a Napoleona, k jehož vojsku se chce přihlásit. Po Napoleonově pádu od této myšlenky ale ustupuje. Charakteristickou vlastností Juliána je právě přetvářka. Rychle změní názor tak, aby vyhovoval situaci, nebo tomu, komu se chce zavděčit. V druhém díle románu Julián přichází do Besanconu k markýzovi de la Mole. Svede jeho dceru Matyldu. Nakonec s ní čeká dítě a markýz de la Mole souhlasí se sňatkem. V tu chvíli do děje zasahuje zneužitá paní de Renal a její udavačský dopis. Najevo vyjde celá špatná Juliánova minulost. Julián se pokusí pistolí paní de Renal zabít. Při přestřelce, ke které dochází v kostele, ji však pouze zraní. Ocitne se před soudem a dostává trest smrti. Přestože se zdá, že by soudci mohli najít jiné řešení než je Juliánova smrt, ten dá najevo svou hrdost a ukáže, jak opovrhuje společností, do které se ze všech sil dostával. Nakonec tedy umírá. Stendhalův realistický román má silné sociální a psychologické zabarvení. Ukazuje touhy lidí vyrůstajících v Juliánově prostředí – touha po penězích, majetku a také slávě. Červená barva symbolizuje lásku, vášeň a boj, černá společenskou despocii. Kartouza parmská – představuje také jeden ze Stendhalových realistických románů. Zavádí nás do parmského vévodství na severu Itálie počátkem 19. století. V parmském vévodství despoticky vládne kníže Ranuccio Ernest IV., jehož přáním je vládnout ve svém malém státečku tak, jak vládne ve Versailles Ludvík XIV. Kolem Ernestova dvora se rozprostírá síť intrik, v níž si opoziční a vládnoucí strana vybírají jednu oběť za druhou. Symbolem zdejšího násilí je městská Citadela, kterou spravuje generál Conti. Hlavním hrdinou je sedmnáctiletý Fabrizzio del Dongo, plný vášně, touhy, energie a nenávisti k tyranům. Vysnil si své představy o lidském štěstí a opravdových vztazích. Nechybí mu ani velký obdiv Napoleonovi. V jeho životě hrají rozhodující úlohu dvě ženy, zcela protikladných typů. Jednou je krásná, mladá a půvabná Klélie a druhou dospělá, mateřsky pečující vévodkyně Sanseverinová. Podobně jako Julián Sorel z Červeného a černého, hyne i Fabrizzio v konfliktu se společností. Klélie, jediná opravdová Fabrizziova láska, umírá v důsledku smrti svého syna a psychologické zátěže. Po její smrti se Fabrizzio uchýlí do kláštera – Kartouzy parmské, kde však do své smrti stráví pouze jediný rok. A tak se nakonec vyprázdní žaláře v parmském vévodství, poměry se zlepší, nový panovník vládne smířlivě, ale láska Fabrizzia a Klélie končí tragicky.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006