Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Shakespeare William (1564-1616)

Nejslavnější literární dramatik se narodil ve Stratfordu nad Avonou. Otec John pracoval jako rukavičkář. William se Johnovi a jeho ženě Mary narodil jako třetí dítě. Studoval gymnázium ve Stratfordu, kde se naučil latinsky a řecky. V osmnácti letech se Shakespeare oženil. Roku 1588 odešel do Londýna, kde propadl kouzlu divadla. Stal se hercem a později i spolumajitelem herecké společnosti. Byl velmi oblíben u královny Elizabeth I. a Jamese I. Na sklonku života se vrátil do rodného Stratfordu, kde roku 1616 zemřel. Shakespeare psal historické hry: Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard III., Král Jan. Nesmrtelnou slávu si však zajistil především svými tragédiemi: Romeo a Julie, Othello, benátský mouřenín, Hamlet, kralevic dánský, Macbeth, Král Lear, Julius Caesar, Antonius a Kleopatra, Titus Andronicus, Timon Athénský, Koriolanus. Shakespearovy komedie: Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsdorské, Mnoho povyku pro nic, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Večer tříkrálový, Konec vše napraví, Benátský kupec atd. Do autorovy dramatické tvorby dále patří Bouře, Zimní pohádka, Perikles a Cymbelín – tzv. dramatické romance. Básník Shakespeare napsal: 154 sonetů, Fénix a hrdlička, Venuše a Adonis, Znásilnění Lukrécie. Hamlet, kralevic dánský – tragédie se odehrává začátkem 17. století na dánském hradu Elsinor a má pět dějství. Drama líčí nešťastný osud Hamletovy lásky k Ofélii, dvorské intriky a nesmrtelnou lidskou touhu po moci. Shakespeare se dotkl obecně lidských problémů, odhalil charakter a povahu člověka. Hamletovi – dánskému princi – se v noci zjeví duch jeho mrtvého otce. Hamlet se tak dozvídá, že otec nezemřel normální smrtí, ale zavraždil jej bratr Klaudius. Ten se pak dokonce oženil s ovdovělou královnou Gertrudou a nahradil místo Hamletova otce. Hamlet se proto rozhodl, že Klaudiův čin nenechá bez pomsty. Předstírá šílenství, aby neprozradil svůj úmysl. Hamlet velice miluje Ofélii, dceru komořího Polonia. Její otec a bratr Leartes se ji ale snaží od lásky k Hamletovi odradit. Ofélie nakonec podléhá psychickému nátlaku, zešílí a utopí se. Komoří Polonius se synem Leartem pátrají po příčinách Hamletova pomatení. Snaží se to zjistit i za pomoci princových bývalých spolužáků – Guildensterna a Rosenkrantze. Hamlet tuší, že se něco děje. Před Klaudiem proto sehraje scénu, jak byl zavražděn jeho otec. Klaudius dostává strach a posílá Hamleta i s jeho spolužáky do Anglie, aby tam byl popraven. Hamlet léčku odhalí, Guildensterna a Rosenkrantze pošle na smrt místo sebe a vrací se zpět. Po návratu zjistí, že je Ofélie mrtvá. Umírá také jeho matka, která omylem vypila otrávené víno. Hamlet podstupuje souboj s Leartem, jenž se mu chce pomstít za smrt sestry Ofélie a otce Polonia. Hamlet sice zvítězil, ale protivník jej poranil otráveným mečem, a tak umírá. Než ale zemřel, zabil Claudia a vylíčil celou událost příteli Horatiovi, aby se svět dozvěděl pravdu. Udělil také souhlas norskému vojevůdci Fortinbrasovi, aby usedl na dánský trůn a stal se králem. Přestože drama končí tragicky, Hamlet dosáhl svých cílů. Pomstil otcovu vraždu, postavil se proti zlu, zvítězil nad ním a ukázal lidem pravdu. Shakespeare se na konflikty dívá filosofickým pohledem a v Hamletovi naznačil, jak bojovat proti špatnostem. Hra je psána blankversem. Děj se zmítá v prudkých dialozích a v monolozích autor hloubá nad problémy. Král Lear – toto dílo psal Shakespeare až ve svém pozdějším tvůrčím období. Z tragédie promlouvá životní moudrost upřednostňující pravdu a činy více než prázdná slova, kterým se však někdy lehčeji uvěří. Král Lear vznikl na podkladě keltské pověsti. Podobné téma zpracovala v české literatuře B. Němcová v pohádce Sůl nad zlato. Britský král Lear chce mezi své tři dcery Kordélii, Goneril a Regan rozdělit majetek a zemi podle toho, jak ho má která ráda. Uvěří falešným výrokům Goneril a Regan. Kordélii pošle do vyhnanství za upřímná slova, že ho má ráda „jak velí povinnost, nic míň, nic víc“. Lear brzy poznal opravdové city svých dcer. Skutečně ráda jej měla pouze Kordélie. Lear z tohoto zjištění zešílel. S Kordélií se setkává až v Doveru při bojích mezi Brity a Francouzi. Oba jsou zajati a Kordélie pak umírá. Lear pod tíhou svědomí a pocitu viny vůči své dceři umírá také. Shakespeare se tragédií projevil jako muž poučený životem a zkušenostmi. Othello, benátský mouřenín – děj tragédie se odehrává v Benátkách v 15. století. Hra má pět jednání. Othello, pokřtěný Maur z Benátek, velmi miluje dceru senátora Brabantia – Desdemonu. I Desdemona hoří láskou k Othellovi, pouze otci se jejich vztah nelíbí a brání své dceři ve sňatku. Othello s Desdemonou ale nedbají jeho zákazů a vezmou se. Brabantio pak umírá a mladí manželé odjíždějí na Kypr. Tragický konflikt vrcholí v okamžiku, kdy Jago Othellovi namlouvá, že mu byla Desdemona nevěrná s Cassiem. Aby mu Othello uvěřil, nastraží Jago Desdemonin šátek do Cassiova pokoje. Othello intrikám proradného Jaga uvěří a ze žárlivosti svou oddanou a čestnou ženu uškrtí. Pak ale pozná, že Jago si vše vymyslel, neboť Othella podezříval, že se schází s jeho ženou. Othello se pokusí Jaga zabít, ale pouze jej zraní a sám se probodne. Drama tragické lásky, vášnivých citů a proradných lidských vlastností je opět psáno blankversem. Autor vystihl zoufalé jednání lidí v jejich zmateném duševním rozpolcení (především u Othella). Romeo a Julie – je to tragédie o nešťastném konci lásky dvou mladých lidí. Drama rozšířilo autorovu slávu do celého světa. Příběh se odehrává v italské Veroně v 16. století. Hra má 5 dějství. Ve Veroně žijí dva znepřátelené rody – Montekové a Kapuletové, mezi nimiž neustále dochází k nesvárům. Romeo z roku Monteků se na plese seznamuje se spanilou Julií Kapuletovou. Hluboce se do sebe zamilují. Vědí však, že by jim jejich rodiny stály v lásce, a proto jsou tajně oddáni františkánským mnichem Vavřincem. Zanedlouho vznikne další potyčka mezi Romeem a Juliiným bratrem Tybaltem, který zavinil smrt Romeova přítele. Romeo chce smrt Merkucia pomstít a v souboji Tybalta zabíjí. Je proto do konce života vykázán z města. V noci se ještě setkává s Julií a pak odchází do Mantovy. Bratr Vavřinec opět nachází řešení, jak milencům pomoci. Nechá Julii vypít nápoj, po kterém pouze usne, ale bude vypadat, jako kdyby zemřela. V noci by se měla probudit a z hrobky by ji unesli do Mantovy za Romeem. Romeo však o léčce nic neví – dokonce se ještě dozvídá, že Julie zemřela. Rychle se vrací do veronské hrobky Kapuletů. Zde zabíjí Parise, který se měl stát Juliiným manželem. Dříve, než se Julie probudí, otráví se Romeo jedem. Krátce potom Julie procitá a když spatří mrtvolu milovaného Romea, z neštěstí se probodne. Bratr Vavřinec vysvětlil Montekům a Kapuletům okolnosti smrti jejich dětí. Teprve jejich tragická láska přemohla dávné nepřátelství a oba rody sblížila. Drama představuje vrchol renesanční tvorby. Shakespeare užil blankversu, ale některé osoby (Romeo a Julie) hovoří ve verších, nižší vrstvy promlouvají prózou. Autor proti sobě postavil lásku a nepřátelství. Vyjádřil touhu hrdinů po svobodě srdce a nezávislosti. Osud Romea a Julie patří, a bude nadále patřit, k nejdojemnějším milostným příběhům literárního světa. Sen noci svatojánské – jedná se o komedii, jejíž děj se odehrává prvního máje (ve skutečnosti anglická svatojánská noc) v lese nedaleko Athén. Ve hře vystupují reálné postavy i pohádkové bytosti. Všechny ale řeší problémy s láskou. V popředí se odehrává svatba vévody Thésea s Hippolytou – královnou amazonek. Do lesa utíkají mladí Athéňané – Lysandr, Demetrius, Hermie a Helena. Oba mladíci milují Hermii, Helena chce získat Demetriovu lásku. V lese ale nejsou sami. Hádají se tu ještě Oberon s Titánií – králové skřítků a víl. Podezírají se z nevěry a vyčítají si žárlivost. V příběhu vystupuje dále Oberou sluha Puk. Na pánovo přání připraví kouzelný nápoj lásky. Nejdříve jím způsobí zmatek, ale nakonec se vše usmíří, Lysandr získává lásku Hermie a Demetrius se zamiluje do Heleny. Kromě svatby Thésea s Hippolytou se tedy nakonec odehrají ještě další dvě – Lysandra a Hermie, Demetria a Heleny. Náplní komedie se stává opět láska. Odhaluje lidské vlastnosti, mezi které patří jak upřímnost, citlivost, něha, tak i záletnost, žárlivost, vypočítavost, chystání nástrah a léček. Lidské chování autor ukazuje i na pohádkových postavách, především na Pukovi. V komedii se prolínají roviny skutečné a snové. Hra působí vesele, živě a oslavuje lidský důvtip a podnikavé nápady.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006