Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Platón (427-347 př. n. l.)

Platón je řecký filosof, žák Sókrata a Aristotelův učitel. Založil filosofickou školu Akademii. Považujeme jej za zakladatele objektivního idealismu. Tvrdil, že podstatou světa je svět idejí, na který pouze nesmrtelná duše rozpomíná. Platón napsal asi 30 filosofických spisů, většinou formou dialogu. Nejznámější z nich jsou: Faidros, Symposion, Obrana Sokrata, Ústava, Gorgias, Kratylos, Sofistés, Politikos, Euthydémos, Menón, Kritón, Listy, Zákony atd. Symposion – v dialogu Symposion vykládá Platón ústy svého učitele Sókrata své názory na lásku, úzce spojenou s pojmem krásna. Na hostině se sejde skupina filosofů a každý pronáší pochvalnou řeč na boha Érota. Jako poslední promlouvá Sókrates na základě rozhovoru s mantinejskou věštkyní – Diotimou. Nechce však pronést pouhou chvalořeč, chce zároveň objasnit pravdivé ideje o bohu Érótovi. Podle něho není bůh, protože byl stvořen jak bohem, tak „pouhou“ lidskou bytostí. Prý je tzv. daimón – prostředník mezi bohy a lidmi, bytost napolo lidská, napolo božská. V lidské duši budí touhu po dokonalosti. Láska se budí pohlížením na krásné jevy, věci a bytosti. Krása je motivem, hnací silou k tvorbě. Styk s krásnem otevírá duši k plození dokonalých plodů. Pouze ty člověku zajistí nesmrtelnost. Právě ta představuje dávnou touhu – vyrovnání se bohům. Láska sjednocuje touhu a trvalé dobro. Je to plození v krásnu, tělesné i duševní. Láska představuje to jediné, co je ve smrtelném nesmrtelné. Krása duševní má však větší hodnotu než krása tělesná. Érós je cesta, která vede ke štěstí a je schůdná i člověku. Na závěr dialogu promlouvá opilý Alkibaidés, který však místo Éróta chválí Sókrata. Celý děj je vypravován nepřímo, ústy Apollodóra, který příběh slyšel od jednoho z účastníků hostiny. Svůj význam má také nadčasovost, odstup, se kterým je děj vypravován.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006