Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Němcová Božena (1820-1862)

Božena Němcová je českou národní spisovatelkou. Jako Barunka Panklová se narodila ve Vídni. Otec pracoval jako panský kočí a matka byla služka. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice. Zde měla na Barunku velký vliv babička Magdaléna Novotná. Na vychování Barunka odešla do rodiny hospodářského správce Hocha ve Chvalkovicích. V sedmnácti letech se provdala za staršího úředníka Josefa Němce. Jejich manželství spisovatelce nepřineslo mnoho štěstí. Často museli cestovat, např. do Domažlic, Ďarmot, Prahy, Litomyšle atd. Na Němcovou zapůsobila pražská vlastenecká společnost (Nebeský, Čejka) a četba prací Georgie Sandové. Pobývala v Chodsku a podnikla čtyři cesty na Slovensko. Němcová zemřela roku 1860 po těžkém životě, ve kterém se snažila pomoci českému národu a povzbudit vlastenecké aktivity. Z tvorby: Babička, Slovenské pohádky a pověsti, Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí, Chudí lidé, Chýže pod horami, Obrázky z okolí domažlického, Z Uher, Divá Bára a jiné povídky atd. Babička – jedná se o stěžejní dílo B. Němcové. Bývá označováno jako „obraz venkovského života“. Příběh se odehrává v Ratibořicích na Starém bělidle v první polovině 19. století. Životní předlohou Babičky se stala Magdaléna Novotná, která pro Barunku ztělesňovala čistotu, prostotu a moudrost českého venkova. V její osobě autorka vyjádřila obdiv lidovému umění, tradici. Próza je však i přes realistické prvky značně zidealizovaná, z čehož promlouvá autorčina touha po troše lepšího světa a láska ke své babičce. Děj začíná příjezdem Terezy Proškové se svou matkou na Staré bělidlo. Vnoučata – Barunka, Jan, Vilím a Adélka – svou babičku radostně vítají. Rychle si oblíbí její pěkný vzhled a povahu. Dobré srdce vycítila i zvířata, např. psi Sultán a Tyrl, kráva Stračka atd. K Proškům často zavítali hosté. Nejčastěji sem chodívali mlynář a myslivec s rodinami. Babičku rádi viděli také na zámku, kde sloužil pan Prošek, manžel Terezy a otec dětí. Od jara bývala na zámku komtesa se slečnou Hortenzií. Té babička pomohla ke sňatku s učitelem malířství a ke štěstí přispěla i Mílovi a Kristle. Nad babiččinou smrtí pak zaplakala nejenom Barunka, ale i všichni známí lidé na Starém bělidle, kteří ženu milovali pro její laskavost, vlídné slovo a moudrost. V Babičce autorka zobrazila více osudů venkovských lidí, z nichž snad nejvíce dojímá tragický osud bláznivé Viktorky. Divá Bára – spisovatelka ukazuje bídu, starosti, nešvary, ale i lásku prostých lidí. V hlavních postavách lze spatřit nadčasový ideál člověka s jeho dobrými vlastnostmi. „Divá Bára“ bylo jméno pro neohroženou mladou dívku z vesničky Vestec. Po matčině smrti žila pouze s otcem – obecním pastýřem. Mezi její přátelé patřila farářovic Eliška a kostelníkův Jozífek. Ostatní lidé se Báře vyhýbali, báli se jí nebo ji nenáviděli. Spoustu času strávila na pastvě se psem Lišajem, kde poprvé spatřila mysliveckého mládence. Zalíbil se mu Bářin vzhled a vzal si ji za ženu. Bára měla totiž kromě krásy i mnoho dobrých vlastností – nebála se práce, uměla zacházet se zvířaty a dokázala pomáhat lidem. Dobrý člověk – po cestách od Náchoda k Vídni od nepaměti jezdíval forman Hájek. Syn Jiřík se rozhodl pokračovat v otcových stopách. Všude, kam přijel, si jej lidé oblíbili pro jeho dobrou povahu. Rád s lidmi promluvil a v hostinci vždy nechal utržit. Všechny si získal svým dobrým srdcem. Na své vozy bral po cestách chlapce a děvčata trmácející se hlady do Vídně za službou. Celou bodu je živil, a dokonce jim i pomohl najít práci. Tak jednou potkal i Madlenku Zálezskou, do níž se zamiloval a která se později stala jeho ženou. Karla – Do Stráže nedaleko Domažlic se vrátila vdova Markyta se svou malou dcerou Karlou. Muž Markyty – otec Karly – zahynul v cizině na „domácí nemoc“, a tak se obě vrátili samy. Útočiště našly na statku u Milotů. Nikdo neměl zdání, že Karla ve skutečnosti není děvče, ale chlapec. Matka chtěla touto lstí syna ochránit před vojnou, která lidem pouze ničí život. Nemohla ale zabránit synově lásce k rychtářově dceři Haně, družce již od mládí, a pravda vyšla najevo. Pan učitel – v dřívějších dobách se na venkově děti málo vzdělávaly. Bylo to tím, že musely pomáhat s prací nebo jim bránil nedostatek peněz a strach před učitelem. Ve Chvalíně ale vládla zcela odlišná situace. Děti učitele ctily a zbožňovaly. Učení jim zpříjemňoval vycházkami, při práci zábavně vyprávěl a radil. Stal se pro ně skutečným vzorem. Když dospěly a on zestárl, stále se řídily jeho radami a vesnice vzkvétala. Pan učitel ale neunesl smrt své milované ženy, chřadl a v kruhu přátel skonal. Nad jeho smrtí se rmoutili všichni obyvatelé Chvalína. V zámku a podzámčí – tato próza je opět jedním z „obrazů venkovského života“. Příběh se odehrává na zámku a v podzámčí nedaleko Nymburka v polovině 19. století. Jednou z hlavních postav povídky je Vojtěch Karásek, jemuž po smrti otce umírá i matka na nákazu cholerou. Malému Vojtěchovi se rodinou stává chudá rodina krejčího Sýkory, který má sám kopu hladových dětí. Druhá dějová linie se odvíjí na zámku pana Skočdopole. Původně nepatřil k nejbohatším, ale podnikáním získal mnoho peněz. Své marnotratné ženě koupil zámek, a dokonce i titul „von Springenfeld“. Na paní Skočdopolovou neblaze působí vliv služebné Sáry. Ta se obohacuje na její úkor, škodí kočímu Kalinovi a Klárce, kterou má rád místo ní. Společně s lokajem Jacquesem vymýšlejí léčky a intrikují. Nakonec jsou oba vyhnáni poté, co paní Skočdopolová vyslechne jejich rozhovor. Největším miláčkem zámecké paní je malý psík Joli – rozmazlovaný přepychem a drahými jídly. Vojtěch Karásek jednou Jolimu zachránil život, za což získává na zámku službu. Po uzdravení paní Skočdopolové z těžké nemoci může jít Vojtěch dokonce studovat. Neboť s novým životem paní „prohlédla“, změnila se k lepšímu a mnoha lidem pomohla. Vzala na svůj zámek nemanželského syna svého muže i s jeho matkou. Nechala zřídit nemocnici a opatrovnu, aby pomohla i ostatním lidem. Nakonec také Kalina získá zasloužené zaměstnání a může se oženit s Klárkou.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006