Úvodní strana
Čtenářský denník ->
:: Obsah čtenářského denníku( celkem:208)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  

Balzac Honoré de (1799-1850)

Balzac je hlavním představitelem francouzského realismu. Vystudoval práva v Paříži a pak pracoval krátkou dobu jako notář. U tohoto povolání však zůstat nechtěl a začal se věnovat spisovatelské činnosti. Nejprve psal tzv. gotické (černé) romány. Větší význam má ale až historický román Šuani, který byl počátkem pro vznik Balzakova vrcholného díla – Lidská komedie. Až do své předčasné smrti v roce 1850, kterou bezpochyby zapříčinily těžké životní podmínky a strádání, napsal 97 knih, z původně 127 zamýšlených. Nejvíce známými romány jsou díla: Otec Gorily, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán. Tyto romány tvoří volnou trilogii. Z díla: Šagrénová kůže, Evženie Grandetová, Venkovský lékař, Bratranec Pons, Sestřenice Běta, Stará panna, Venkované atd. Lilie v údolí – Děj tohoto méně známého Balzakova románu se odehrává v první polovině 19. století na území Francie, a to na královském zámku v Paříži, ale převážně na malém zámečku poblíž Tours. Hlavním hrdinou je mladý šlechtic Felix de Vandeness, který se sice narodil v urozené aristokratické rodině, ale žádného štěstí se mu od svých nejbližších nedostalo. Od nejútlejšího mládí se stal opovrhovaným, podceňovaným a opomínaným. Proto vyrůstal bez rodiny v cizích městech. Na prvním bále, kterého se zúčastní, se zamiluje a vrhá se do náruče hraběnce de Mortsaufové. S ní se setkává znovu až po deseti letech na venkově. Opět zahoří láskou, přestože už má hraběnka dvě děti a chorobomyslného manžela. Hraběnka Henrietta dává Felixovi najevo svou lásku spíše jako mateřskou. Dopomáhá mu ke skvělé kariéře na královském dvoře a vychovává jej v pravého muže. Přestože Felix Henriettu miluje, nestačí mu již pouze duševní láska, a nachází si proto milenku. Henrietta umírá usoužena city. Felix se rozhodne pro život bez žen. Setrvává tak do té doby, než pozná jistou Natálii. V dopise jí vylíčil celý svůj život. Ona je však zasažena jeho prvními láskami a zůstává pouze přítelkyní. Autor v tomto díle představuje lásku jako nejušlechtilejší schopnost člověka – schopnost někoho milovat. Před tělesnými touhami stojí láska duševní. Podává však obraz lásky i jako neštěstí, byla-li vynucena či unáhlená. Čtenář se dostává do prostředí vysoké šlechty, má možnost poznat její morálku, vztahy a zvyky. Otec Goriot – je románem z cyklu Lidské komedie. Spolu se Ztracenými iluzemi a Leskem a bídou kurtizán tvoří volnou trilogii. Děj se odehrává v první polovině 19. století v Paříži. Příběh má dvě hlavní dějové linie. V první z nich vystupuje právě pan Goriot, bohatý obchodník s nudlemi. V druhé linii je hlavní postavou poctivý mladý muž – Evžen Rastignac. Goriot je otcem dvou dcer – Anastázie a Delfíny. Snaží se udělat pro ně vše, co je v jeho silách a zabezpečit jim šťastný život. Dobře provdá obě dcery – jednu za hraběte a druhou za bankéře. Avšak žádná z nich mu neoplatila lásku a starosti, které s nimi měl. Zůstává sám, opuštěný, obraný o veškerý majetek a opovrhovaný společností. Starý Goriot umírá a právě v této době se o něho, místo nevděčných dcer, stará dobromyslný student práv – Evžen Rastignac. Je pobouřen a zklamán morálkou nehodných dcer a společnosti. Do děje však vstupuje uprchlý trestanec Vautrin oplývající všemi špatnými vlastnostmi. Z dobrého, ušlechtilého a čestného Evžena se stává vypočítavý, intrikánský a zatrpklý muž, neboť pod vlivem Vautrina pochopí, že ve světě, ve kterém žije, nelze dojít ke štěstí, penězům a dobrému zaměstnání poctivou prací a ušlechtilými úmysly. Při svém vzestupu se nezdráhal navázat intimní styky s jednou z Goriotových dcer. Autor v tomto románu vylíčil soudobou francouzskou společnost, v níž vládne neřest, podvody, úpadek a intriky. Stranou se odsouvají ušlechtilé lidské city – poctivost, čestnost, upřímnost – a místa se nedostává ani opravdové lásce. Ve společnosti vládne pouze hodnota peněz. Tím se také stále zvětšují rozdíly mezi chudými a bohatými.
  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání




Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.001 sekund
© 2000-2006