Úvodní strana
Osobnosti ->
:: Počet všech osobností v databázi ( celkem:9824)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

František Běhounek  ( 1. 1. 1973)

Povolání: radiolog, polární badatel a spisovatel

Zemřel český radiolog, polární badatel a spisovatel František Běhounek. Vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě Karlově v Praze, potom studoval radiologii u M. Curie v Paříži. V roce 1926 se zúčastnil polární výpravy Amundsen - Ellsworth - Nobile a v roce 1928 Nobileho výpravy k severnímu pólu. Pracoval ve Státním radiologickém ústavu v Praze, po roce 1954 jako profesor UK. Byl jedním ze zakladatelů Fakulty techniky a jaderné fyziky UK. Jeho vědecké práce byly věnovány atmosferické elektřině, kosmickému záření, emanačním schopnostem materiálů. Metodicky zkoumal přirozenou radioaktivitu v Československu včetně vlivu jaderných zařízení na životní prostředí. Psal i cestopisné a vědeckofantastické prózy, zejména pro mládež, a vědecké a populárně naučné prózy o fyzice (Trosečníci na kře ledové, Robinsoni vesmíru, Případ profesora Hrona, Lidé a póly, Atomy dnes a zítra, Radium a paprsky X). Narodil se 27. října 1898.
  ::  Menu
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.01 sekund
© 2000-2006