Úvodní strana
Osobnosti ->
:: Počet všech osobností v databázi ( celkem:9824)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Czeslaw Milosz  ( 30. 6. 1911)

Povolání: básník a esejista

Narodil se polský básník a esejista Czeslaw Milosz. Pochází ze Sleteinie v dnešní Litvě z rodiny stavebního inženýra. Nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1980. Ve své tvorbě evokoval nejzávažnější mravní dilemata doby, jeho poezie byla naplněna tragickým chápáním lidského údělu. Hledal jasné a pravdivé vyjádření základních myšlenek a historických událostí. Vzdělání získal ve Vilniusu, kde v letech 1929 až 1934 vystudoval práva na Vilniuské univerzitě. V té době uveřejnil i své první básně v univerzitním časopisu Alma Mater Vilniesis. V roce 1931 byl spoluzakladatelem měsíčníku a literární skupiny Žagary. Po ročním stipendijním pobytu v Paříži pracoval Milosz v letech 1935 až 1939 v polském rozhlase, v roce 1939 působil jako válečný zpravodaj v Rumunsku. Za války žil v okupované Varšavě, kde se účastnil hnutí odporu a své básně publikoval ilegálně. po válce vstoupil do diplomatických služeb. Do roku 1949 byl kulturním radou polského velvyslanectví ve Washingtonu, v příštích dvou letech v Paříži. V roce 1951 se odmítl vrátit do Polska a na dalších devět let zůstal ve Francii. Poté přesídlil do USA, kde od roku 1961 přednášel slovanské jazyky a literaturu na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Do Polska se poprvé vrátil v roce 1981 v období prosazující se Solidarity. Neobyčejně plodný básník, tvořící do posledních dnů, debutoval v roce 1933 sbírkou básní Poema o vychladlém čase. Následovaly sbírky s katastrofickými a moralizujícími rysy Tři zimy (1936) a Záchrana (1945). V padesátých letech se začal prosazovat jako esejista a autor nevšedních próz. V roce 1953 vydal román Dobytí moci a esej Zotročený duch, studii východoevropského totalitarismu. Na dětství a Litvu vzpomínal v románu Údolí Issy (1954), názory na dějiny a literaturu zachytil v esejích Rodná Evropa (1959). V sedmdesátých až devadesátých letech potěšil další poezií (Neobsáhnutelná Země, Kroniky, Na břehu řeky). Za sbírku básní a drobných próz Pejsek u cesty, která vyšla v roce 1998 (česky 2000), získal prestižní polskou literární cenu Nike. Zemřel 14. srpna 2004.
  ::  Menu
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.011 sekund
© 2000-2006