Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Jan Ámos Komenský a jeho světový význam:

Jan Ámos Komenský (1592-1670)

Jan Ámos Komenský a jeho světový význam:

J. Á. Komenský byl posledním knězem Jednoty bratrské. Jeho vzděláním bylo: Bratrská škola v Přerově a ve Strážnici , německé univerzity. Byl učitelem nejprve v Přerově a poté ve Fulneku. Cestoval do Anglie, Švédska, Maďarska a Holandska. Po bitvě na Bílé hoře emigroval do Polska, kde se věnoval další činnosti. Svým dílem, chtěl přispět k rozvoji české společnosti a vytvářel program rozvoje české vědy. Spolu s vědou chtěl obrodit i poezii, a to zavedením časomíry. Zabýval se také sociálními otázkami. Byl učitel národů, humanista a věčný štvanec.

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří:

„Listové do nebe“ - pět fiktivních dopisů Kristovi, ve kterých si stěžuje na tvrdost bohatých

„Truchlivý“ - útěšný dopis - truchlí nad osudem českého národa

„Labyrint světa a ráj srdce“ - alegorická skladba hodnotící současný svět. Hodnocení je negativní, útěchu nachází opět ve své víře. Návrat k pasivitě - byla mu vytýkána.

„Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“ - alegorická forma závěti ( kšaftu ) po uzavření Vestfálského míru

Z pedagogických děl to jsou například:

„Didaktika“ - pedagogické zásady, rozdělení výuky

„Informatorium školy mateřské“ - výchova dětí v rodině - doporučuje zpívat

„Svět v obrazech“ - obrázková učebnice cizího jazyka ( původně latiny )

„Brána jazyku otevřená“ - původně učebnice latiny ( překládána )

„Škola hrou“ - dialogy učitele s žákem

Díla vševědní:

„Cesta světa“ - podání nárysu vševědy

Světový význam: humanista, učitel národů, Komenského dílo se stává vyvrcholením myšlenkového vývoje celé naší starší literatury. Umírá v exilu. Jeho díla jsou vrcholnou tvorbou humanismu.       

„Labyrint světa a ráj srdce“- Labyrint světa a ráj srdce je alegorie. Mladý Poutník představuje člověka, který chce poznat dění ve světě, aby se mohl rozhodnout, jaké povolání si zvolí. Svět je představen jako město, do jehož náměstí vede šest ulic, a v každé z nich sídlí jeden stav (rolníci, řemeslníci, učenci, duchovní, páni, vojáci). Ve městě je hrad Štěstěny a zámek Moudrosti. K Poutníkovi se na počátku jeho cesty přidávají dva průvodci - Všudybud neboli Všezvěd, který představuje zvídavost, a Mámení, které poutníkovi nasazuje růžové brýle - aby byl se vším spokojen a mnoho nepřemýšlel. Poutník však hledí zpod brýlí a svým rozumem hodnotí svět. Nepřeje si, aby mu budoucí povolání bylo přiděleno Osudem (stařec sedící v bráně s velkým měděným hrncem, z něhož si mladí lidé tahají lístky s názvem povolání, které je jim určeno). Poutník sleduje špatné lidské vlastnosti a vztahy v povolání, v manželství, spory mezi vědci, filosofy, nedokonalost lékařství, kritizuje křesťanské náboženství - rozmařilý život duchovních, jejich chamtivost, hádky o víru. Vidí nespravedlivost soudců, krutost vojáků. Zjišťuje, že do hradu Fortuny (Štěstěny) vedou brány nazvané Pokrytství, Lež, Pochlebenství, Nepravost, Násilí a podobně. Ke Štěstěně přivádí lidi její úřednice Náhoda. Lidé, kteří od Štěstěny obdrželi bohatství, se o ně strachují, lidé, kteří obdrželi slávu, po smrti stejně upadají v zapomenutí.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.004 sekund
© 2000-2006