Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Běhounek František (1898-1973)

František Běhounek (1898-1973)

Po absolvování oborů matematika a fyzika na Karlově univerzitě studoval radiologii v Paříži u Marie Curieové – Sklodowské. Osobně se zúčastnil dvou arktických výprav – Amundsenovy  1926 a Nobilovy 1928. Dosáhl vysokých vědeckých titulů jako přední odborník pro radiologii a jaderný výzkum. Pro mládež napsal tyto díla: „Trosečníci polárního moře“, „ V říši věčného ledu a sněhu“, „Mořeplavci a objevitelé“, „Kniha robinsonů“, „Ledovou stopou“ a mnoho dalších. Psal též vědeckofantastické příběhy – „Akce L“, „Robinsoni vesmíru“, „Projekt Scavenger“.

„Trosečníci polárního moře“ – 23. května 1928 opustila vzducholoď Italia pod velením italského generála Umberta Nobileho zátoku Kingsbay na západním pobřeží Špicberků. Jejím cílem bylo dosažení severního pólu a provedení různých vědeckých pozorování a měření. Na palubě bylo 16 lidí, mezi nimi i český fyzik František Běhounek. Let již od počátku neprobíhal podle přání posádky. Vzducholoď byla zmítána silným větrem, rychle ubývalo benzínu. Námraza poškodila obal balónu, vzducholoď se již nedala řídit a klesala k ledovým krám. Spuštěný přistávací řetěz se zasekl mezi ledovými balvany, odtrhla se velitelská kabina, v níž bylo devět mužů – generál Nobile, švédský meteorolog Malmgren, český fyzik Běhounek, a Italové – kapitánův zástupce Mariano, mechanik Cecioni, korvetní kapitán Zappi, telegrafista Biagi, inženýr Trojani a kormidelník Viglieri. Ital Pomella, který obsluhoval motor, byl po havárii na místě mrtev, Cecioni, Nobile a Malmgren byli zraněni. S trosečníky se zachránil i pes Titina, který patřil generálovi. Ostatních šest mužů posádky odlétlo na vraku vzducholodi neznámo kam. Když se trosečníci vzpamatovali, pokud možno ošetřili svá zranění, posbírali věci, které vypadly z kabiny vzducholodi. Byl tam naštěstí dostatek potravy, červený stan, trochu oblečení a obuvi, radiotelegrafický přístroj. Konstatovali, že nejsou na pevnině, ale na pohyblivé ledové kře. Hrozí nebezpěčí jejího rozlomení nebo tání. Telegrafista Biagi hned začal vysílat SOS a snažil se spojit s lodí Città di Milano, která měla sledovat let vzducholodi. Spojení se mu nedařilo, anténa byla nízká, navíc byl polární den, a radiové signály se lépe šíří v noci. Když na lodi zjistili, že se vzducholoď nehlásí, zahájili pátrání. Pátrali pomocí člunu řízeného zkušeným obyvatelem Arktidy, na pomoc se vydaly lodě Città di Milano, Braganza, Hobby, polární letci Norové Lützov-Holm a Riiser-Larsen. Letci, aniž to tušili, se dostali nejblíže k červenému stanu. Když veškerá pátrání byla neúspěšná, zaslechl ruský telegrafista, učitel Nikolaj Šmidt, volání Biagiho o pomoc. Stanovil polohu trosečníků, i když částečně chybně, a do pátrání se zapojila i sovětská vláda. Byl vyslán ledoborec Malygin a posléze nejlepší ledoborec Sovětského svazu Krasin. Mezi trosečníky došlo zatím k rozkolu. Zappi a Mariano byli přesvědčeni, že vyčkávání na kře bude znamenat pomalou smrt hladem a rozhodli se odejít po ledových krách a dosáhnout ostrova, kde jistě žijí lovci. Pro svůj úmysl získali také Malmgrena, o němž věděli, že má jako polárník nejvíce zkušeností. Nobile byl jejich rozhodnutím velmi zklamán. Ostatní Italové se chtěli k jejicvh výpravě připojit a ponechat zraněného generála a Cecioniho jejich osudu. Nakonec odešli jen první tři. Zbývající trosečníci několikrát stěhují tábor na silnější kry, mají obavy, že se stan proboří do moře. Nad krou trosečníků se vystřídalo mnoho letadel, bohužel však těžší stroje se neodvážily přistát na nejisté kře. Italský pilot Maddalena shodil trosečníkům zásoby jídla a oblečení, pilot Penza se pokoušel přistát, ale neodvážil se. K zachráncům se připojili také Švédové, neboť jejich občan doktor Finn Malmgren byl jedním z trosečníků. Vyslali dvě lodě Quest a Tanju, na jejichž palubách dopravili letadla na Dánský ostrov. V té době se vydal hledat trosečníky nejznámější polárník Nor Roald Amundsen s francouzským letadlem a posádkou. Na předcházející polární výpravě měl velké neshody s generálem Nobilem, ale neváhal ani okamžik pokusit se o jeho záchranu. Letadlo bylo již po dvou dnech nezvěstné, a proto Švédové měli za úkol hledat i Amundsena. Nenašli ani Malmgrenovu skupinku, ani Amunsenovo letadlo, objevili však Nobileho červený stan. Shodili potraviny a další zásoby a při dalším letu se mladému pilotu Lundborgovi podařilo s malým letadlem přistát na kře. Nobile chtěl, aby nejprve odletěl zraněný Cecioni, pilot ho však nechtěl vzít, protože byl vysoký a silný, byla obava z přetížení letadla. Lundborg navrhl, aby letěl Nobile, který byl rovněž zraněn a nemohl chodit. Všichni tuto možnost schválili, Lundborg řekl, že se okamžitě vrátí pro další trosečníky. Běhounek si později vyčítal, že nevaroval generála, aby neodlétal první. Nobile byl Mussoliniho vládou obviněn, že opustil svou výpravu, byl degradován a vyhoštěn ze země. Při druhém přistání na kře Lungborg havaroval a stal se dalším trosečníkem. Za několik dní přistálo na kře švédské letadlo, naložilo Lundborga, ale na otázky, zdali se vrátí pro další trosečníky, dávali vyhýbavé odpovědi. Švédové vyčítali Italům, že pro záchranu své výpravy udělali velmi málo. Po Nobileho odletu se stal velitelem výpravy Viglieri. Poslední naději na záchranu vkládali trosečníci do sovětského ledoborce Krasinu. Všichni propadli jakési apatii, zvláště, když se na několik dní přerušilo rádiové spojení s lodí Città di Milano. Ledoborec Malygin uvízl v ledových krách a jeho pilot Babuškin se marně snažil v malém letadle s malým množstvím pohonných hmot několikrát prozkoumat terén, kde se měli nacházet trosečníci. Ledoborec Krasin měl na palubě také letadlo s pilotem Borisem Čuchnovským. Tomu se při jednom letu podařilo spatřit Malmgrenovu rozvědku. Krasin se okamžitě k nim vydává, nachází pouze Zappiho a těžce nemocného Marianiho, Malmgren je mrtev. Krasin si razí cestu dále k červenému stanu. Před zraky trosečníků se objevuje 12. července a přijímá je na svou palubu. Velitel záchranné výpravy profesor Samojlovič se zajímá o osud šesti mužů, kteří zůstali v troskách vzducholodi. Krasin je hledá až do září 1928. Italská fašistická vláda Mussoliniho posílá na Città di Milano příkaz, aby v pátrání po této skupině nepokračovali. Kolem Malmgrenovy smrti je řada záhad. Podle líčení poručíka Zappiho Malmgren, který měl těžké omrzliny a vysokou teplotu, neměl sil pokračovat v pochodu a žádal své druhy, aby ho zabili sekerou. Když to odmítli, chtěl, aby ho nechali na cestě zemřít a pokračovali sami dál. Před vyšetřovací komisí později Zappi vypovídal, že tento hrozný čin, který nemá v dějinách polárních výprav obdoby – opuštění bezbranného člověka – vykonali proto, aby přivedli pomoc pro trosečníky ve stanu. Mariani, kterému museli amputovat omrzlou nohu, nikdy o této otřesné události nemluvil. Amundsenovo letadlo ztroskotalo, jeho zbytky později vyplavilo moře. Zbytky vzducholodi a šest mužů výpravy nebylo nikdy nalezeno.

Vzducholoď Italia ztroskotala 24. května 1928. Ledoborec Krasin zachránil skupinu u červeného stanu dne 12. července téhož roku. Na hledání trosečníků se podílelo 1400 lidí z různých států. Ztráty na životech pátrajících převyšovaly o jeden lidský život ztráty členů výpravy vzducholodi Italia. Mussoliniho vláda potřebovala pro propagaci fašistických myšlenek úspěšnou výpravu. Po neúspěchu udělala pro záchranu svých občanů mnohem méně než cizí státy. Nakonec Italové ukončili pátrání, aniž by se pokusili zjistit, kde se nachází trosky vzducholodi a jaký byl osud zbývajících šesti mužů. Český účastník výpravy František Běhounek působil podle slov generála Nobila svým klidem a neustálou pracovní činností kladně na ostatní členy výpravy. Jeho zásluhou se v táboře udržely po celou dobu korektní a možno říci i přátelské vztahy.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.004 sekund
© 2000-2006