Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Vrchlický Jaroslav (1853-1912)

Jaroslav Vrchlický (1853-1912)

Básník, dramatik a překladatel. Vlastním jménem Emil Frída. Vystudoval filosofii, byl tajemníkem České akademie věd a profesorem literatury na univerzitě. Vytvořil asi 80 básnických sbírek, překlady z 18 světových jazyků. Jeho nejznámější básnická díla jsou „Zlomky epopeje“, „Selské balady“, „Eklogy a písně“, „Poutí k Eldorádu“, „Okna v bouři“. Z divadelních her se hraje dodnes pouze veselohra „Noc na Karlštejně“. Autor překládal díla z románských jazyků – francouzštiny (Hugo, Rostand, Baudelaire), z italštiny (Dante, Petrarca), ze Španělštiny Calderón), ale i z dalších jazyků – Goethe, Shakespeare, Schiller, Mickiewicz, Whitman.

„Noc na Karlštejně“ – Děj se odehrává na Karlštejně v červnu roku 1363. Hrad Karlštejn vybudoval Karel IV., aby tam mohly být uloženy korunovační klenoty a zároveň místo, kde by mohl odpočívat po únavných vladařských povinnostech. Vydal zákon, že na Karlštejn nesmí pobývat žádná žena. Na hradě očekávají panovníkův příjezd. Purkrabí Ješek z Wartenberka a císařův číšník Pešek Hlavně ještě před příjezdem císařovým vítají na hradě bavorského vévodu Štěpána a Petra, krále cyperského a jeruzalémského. Štěpán chce požádat Karla IV. o podporu svých zájmů v Německu. Na hradě je přítomen i arcibiskup Arnošt z Pardubic, který ukazuje králi Petrovi výzdobu karlštejnských komnat. Král Petr se však o knihy a komnaty mnoho nezajímá. Sděluje vévodovi Štěpánovi, že prohlídka byla zdlouhavá a úmorná, ale že viděl z hradeb krásnou dívku, která se na koni blížila k hradní bráně. Štěpán odpovídá, že je to nemožné, že ženy mají přístup na Karlštejn zakázán. Krásná jezdkyně byla císařovna Alžběta, kterou císař pro své státnické povinnosti po svatbě zanedbával. Stýskalo se jí po manželovi a rozhodla se, že pronikne do zakázaného hradu. S pomocí arcibiskupa Arnošta se přestrojí za páže v barvách purkrabího a Arnošt jí slibuje, že zařídí, aby v noci stála na stráži u Karlových komnat místo šenka Peška, tak se snad bude moci sejít s císařem. Na hrad přichází ještě další žena, nevěsta Peška Hlavně, Alena. Její otec se svým přítelem se vsadili, dokáže-li Alena prožít nepozorována noc na Karlštejně, bude si moci vzít Peška ještě před tím, než její milý získá titul rytíře. Zamilovaná Alena je odhodlána zkoušku podstoupit. Je rovněž převlečena za páže v barvách svého strýce purkrabího a tráví noc mezi panoši hrou v kostky a popíjením medoviny. V noci se má s Peškem sejít pod lípou na nádvoří. Pešek prozradí Aleninu přítomnost purkrabímu, aby jim mohl dosvědčit, že Alena byla opravdu celou noc na hradě. Arcibiskup Arnošt přemluví Peška, aby se tvářil, že je nemocen, neboť chce před císařovu komnatu postavit na stráž císařovnu Alžbětu. Cyperský král Petr vyslídí i Alenu, sleduje její dostaveníčko s Peškem. Bavorský vévoda Štěpán si vyprosí slyšení u císaře a za ním přichází k císařově komnatě i král Petr. Když spatří v v královském předpokoji Alžbětu, snaží se jí políbit. Alžběta chce volat o pomoc, Petr tasí meč. Alžběta je proslulá svou velkou silou, meč mu vezme a zlomí jej. Císař je vyrušen hlukem, vyptává se pážete Alžběty, kterou také již poznal, co se děje. Alžběta nakonec přiznává, že láska a žárlivost ji přiměly k tomuto neobvyklému jednání. Karel s ní hodlá odjet na její nedaleký hrad Karlík, aby neporušil zákon, který sám vydal. V tom přichází purkrabí Ješek, a prosí o milost pro svou neteř Alenu, kterou si spletl s Alžbětou a domníval se, že pronikla až k pokojům císaře. Císař se tváří naoko přísně, posílá pro Alenu a Peška, aby je spravedlivě potrestal. Nemá to však v úmyslu – omlouvá je láska, která stejně jako Alžbětu i Alenu dohnala k nepředloženému činu. Peškovi uděluje císař rytířské ostruhy a oběma zamilovaným daruje jako svatební dar dům na Starém Městě. Pak s císařovnou, po níž se mu také velmi stýskalo, odjíždí na hrad Karlík.    

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006