Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Verne Jules

Jules Verne (1828-1905)

Francouzský prozaik, zakladatel moderního vědeckofantastického románu. Hrdinové jeho románů jsou chytří, vzdělaní, stateční a čestní lidé, kteří dovedou zvládat obtížné situace silu svého rozumu a dovednosti. Autor píše o technických objevech, které v jeho době ještě neexistovaly, v jeho knihách se musíme obdivovat jeho hlubokým znalostem geografie, přírodovědy, chemie, fyziky i dalších věd. Mezi jeho nejznámější díla patří: „Dvacet tisíc mil pod mořem“, „Tajuplný ostrov“, „Děti kapitána Granta“, „Cesta kolem světa za 80 dní“, „Pět neděl v balóně“, „Dva roky prázdnin“, „Patnáctiletý kapitán“, „Ocelové město“, „Cesta na měsíc“, „Cesta do středu Země“ a další.

„Tajuplný ostrov“ – Začátek románu Tajuplný ostrov se datuje do roku 1865, kdy ve Spojených státech zuří válka Severu proti Jihu. Inženýr Cyrus Smith je zajatcem Jižanů ve městě Richmondu. jižní armáda je obklíčena Seveřany, a proto Jižané připravují balón, který by donesl jejich vyslance přes obležení ke spojencům. Za inženýrem přichází rovněž zajatá námořník Pencroff a navrhuje mu, aby se zmocnili balónu, jehož let se pro vichřici stále odkládá, a osvobodili se ze zajetí. Plán skutečně provedou a do balónu s nimi nastupuje ještě novinář Gedeon Spilett, Pencroffův chráněnec čtrnáctiletý Harbert a Smithův sluha černoch Nab. Na poslední chvíli vskočí do balónu ještě pes Top, který nechce opustit svého pána. Balón je vichřicí odnášen nad hladinou Tichého oceánu. Stále klesá níž, takže cestující jsou nuceni odhodit všechny zbytečné věci i veškeré drobnosti, aby neutonuli v rozbouřených vlnách. Když spatří konečně zemi a velikou rychlostí se k ni přibližují, Cyrus Smith spadne blízko břehu do vln. Balón s ostatními dopadne na zem. Trosečníci hledají svého druha a zjišťují, že jsou na neznámém ostrově. Když už se vzdávají veškeré naděje, že svého druha najdou, objevuje se pes Top a vede je na pobřeží, kde leží inženýrovo bezvládné tělo. Inženýr žije a ostatním se podaří ho vzkřísit. Začíná těžké období, kdy si trosečníci holýma rukama zařizují obydlí, musí se postarat o potravu, prozkoumat nejbližší okolí. Díky vědomostem Cyruse Smitha dokáží vyrobit nádobí, nábytek, svíčky, upravit jeskyni na bydliště, chráněné před vlivem moře a divokými zvířaty. Inženýr vyrobí dokonce železo, kyselinu sírovou, nitroglycerin, později dokonce i telegraf, všichni zhotovují cihly. Postaví i loď , na níž obeplouvají ostrov. Chlapec Harbert má velké znalosti přírodních věd; ví, které rostliny jsou dobré k jídlu, která zvířata mají chutné maso a která se dají ochočit. Podaří se jim ochočit dokonce i orangutana, kterého pojmenovali Jup a který se naučil vykonávat i jednoduché práce. Trosečníci loví pomocí jednoduše zhotovených luků a šípů, ale námořník Pencroff stále touží mít opravdovou pušku. Jeho přání se vyplní, když jednou připluje k břehu velká bedna, v níž naleznou pušky, střelivo, ošacení a mnoho nejrůznějších nástrojů pro práci s dřevem a kovem, také knihy, mapu a námořní přístroje. Domnívají se, že bedna pochází ze ztroskotané lodi. Inženýr se snaží určit polohu ostrova. Zjistí, že dva dny cesty od jejich ostrova, který pojmenovali po prezidentu Lincolnovi, leží další ostrov, který se jmenuje Tábor. Od té chvíle touží Pencroff ostrov Tábor navštívit. Své přání uskuteční s novinářem Spilettem, když vyloví z moře láhev se vzkazem, že na ostrově Tábor žije trosečník. Na ostrově najdou zbědovaného muže, který zapomněl lidskou řeč a vyhlíží velmi zanedbaně a divoce. Vezmou ho s sebou na Lincolnův ostrov a po nějakém čase se dovídají jeho životní příběh. Tento muž Ayrton vykonal mnoho zla, chtěl se zmocnit lodě Duncan, která pátrala po kapitánu Grantovi, a stát se pirátem. Jeho čin však byl odhalen a za trest byl Ayrton vysazen na pustém ostrově, kde žil dvanáct let a měl mnoho času litovat svých činů.  Je dojat, že ho trosečníci přijali mezi sebe, a začíná usilovně pracovat, aby se jim odvděčil. Na ostrově se dějí nevysvětlitelné věci. V době, kdy neměli ještě pušky, zabili selátko pekari, v němž nalezli ocelovou kulku. Pes Top stéle běhá ke studni v jeskynním obydlí a neklidně štěká, jako by tam něco cítil. Cyrus Smith přemýšlí také o tom, že mu někdo pomohl zachránit život , když spadl z balónu do rozbouřeného moře. I bedna s nástroji je nevysvětlitelná věc. K ostrovu jednoho dne přijíždí loď, která podle černé vlajky patří k pirátům. Šest trosečníků se chystá bojovat s přesilou padesáti pirátů. Když se zdá, že je boj ztracen, pirátské loď náhle exploduje a potápí se i se svou posádkou. Cyrus Smith dodatečně zjišťuje, že byla zasažena torpédem. Někteří piráti se na ostrově vylodili, a jejich mrtvá těla jsou druhý den nalezena na pobřeží. Již je jasné, že trosečníkům pomáhá nějaká tajemná síla nebo osoba. To se ještě více potvrdí, když Habert, zasažený pirátskou střelou, zápasí o život. Aby mu klesla horečka, potřebuje chinin. Jaké je překvapení všech, když krabička nedostupného léku leží druhý den ráno na chlapcově stolku. Díky chininu je Habertův život zachráněn. Jednoho dne trosečníci dostávají telegrafickou zprávu, aby sledovali nové telegrafické vedení. Cyrus Smith správně usuzuje, že neznámý dobrodinec se volá k sobě. Kabel telegrafu je vede do jeskyně, kde objeví podmořské plavidlo Nautilus. Naleznou v něm umírajícího muže – kapitána Nemá. Vypráví jim svůj životní příběh – je synem indického šlechtice, jeho pravé jméno je Dakkar. Po neúspěšném boji proti anglickým kolonistům si postavil podmořské plavidlo a uchýlil se navždy pod mořskou hladinu. Bohatstvím, které získal ze ztroskotaných lodí, podporuje po celém světě bojovníky proti cizí nadvládě. Před smrtí varuje Cyruse Smitha, že ostrov bude po výbuchu sopky zničen a zcela potopen do moře. Když Nemo zemře, je Nautilus na jeho přání potopen na mořské dno. Trosečníci již nestačí dokončit stavbu lodi – výbuch sopky zničí ostrov a všechno živé na něm. Zachraňují se na malém skalisku. Nemají zásoby a očekávají, že zemřou. Kapitán Nemo však před smrtí posílá telegrafickou zprávu kapitánu Robertu Grantovi, synu kapitána Granta (hrdina románu J.Verna Děti kapitána Granta), o jejich situaci. Když se zdá, že je pro trosečníky vše ztraceno, přijíždí jachta Duncan s kapitánem Robertem Grantem a jsou zachráněni. Rozhodnou se, že i nadále budou žít společně, a usazují se ve Spojených státech. Tam zatím skončila válka. Ve státě Iowa kupují za poklad, který jim svěřil kapitán Nemo, pozemky a žijí společně dál, jako na Lincolnově ostrově.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006