Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Sova Antonín (1864-1928)

Antonín Sova (1864-1928)

Narodil se v Pacově v roce 1864 v Jižních Čechách. Otec byl venkovský učitel - regenschori - příležitostně komponuje. Byl citově závislý na matce ( brzy zemřela, otec se znovu oženil ). Studoval práva, ale pro nedostatek finančních prostředků musí studií zanechat. Stal se úředníkem, později ředitelem Městské knihovny. Pobýval v Itálii, Německu a v Belgii. Těžká choroba mu znemožnila pohyb (těsně před I. světovou válkou ). Umírá v roce 1928.

Tvorby: Je to náš největší impresionista, prošel i symbolismem. Byl také lyrik - Milostná, přírodní lyrika, velmi hudební, obrovský smysl pro náladu, odstíny, barvy, působí na smysly.

Díla impresionismu:

„Květy intimních nálad“, Z mého kraje“ - Přírodní lyrika, vrací se do kraje svého mládí, dětství. pokusil se zobrazit v příhodách a obrazech přírody souhrnnou podobu jednoho kraje (ojedinělost v naší literatuře ) podle ročních období. Hledá v přírodě osvobození od vnitřních konfliktů. Byl nesmírně vnímavý - pocit malířského obrazu, smysl pro odstíny barev, proměnlivost přírody a podobně.

„Zlomená duše“ - Deník přítele, zpověď. Sbírka je rozčleněna do šesti kapitol, zahrnujících chronologicky události, které měly vliv na pisatelův život. Epizody z dětství a mládí, krize v pražském i cizím prostředí a podobně. Z celé sbírky je jasně patrný postoj celé mladé generace, která je otrávená vším, co ji obklopuje. Je zde vložena báseň  Smetanovo kvarteto z mého života“ - Osud geniálního jedince, uštvaného malostí a hloupostí doby, harmoničnost, je to už přechod od impresionismu k symbolismu.

Symbolismus:

„Vybouřené smutky“ - Rozchod se společností, ve které nenašel pochopení. Symbolem je poutník, který odchází ze společnosti smrtelně zraněn do hory snů. Neskutečný svět, scenérie, zážitky, fantastická krajina - protiklad k nenáviděné skutečnosti.

„Údolí nového království“ - Už sestupuje "z hor snů" do "údolí, kde byl zrozen"- to znamená, že chce zpět k lidem.

„Dobrodružství odvahy“ - uzavírá symbolické období, objevují se i ohlasy na revoluční rok 1905 - víra v budoucnost lidstva.

K vrcholům jeho tvorby patří:

„Lyrika lásky a života“ - milostná lyrika. Jeho verše jsou oproštěny od rétorických tendencí, volí písňovou formu, přijímá pojmenování, přerývané věty, pomlky, otázky, zkratky, vypovídají o milostných vztazích různých typů. Ukazuje lásku i krutou vášeň, touhu po dorozumění, pravdu. Je vzdálen jakéhokoliv moralizování. Vzniká zde tzv. komorní balada - Baladický příběh pouze naznačen výchozí situací, ale tragédie není rozvíjena epicky, jen v citové sféře.

„Zpěvy domova“ - Kniha odporu k nelidskosti války, otázky po osudu národa, jeho budoucnosti.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006