Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
William Shakespeare (1564 - 1616)

William Shakespeare (1546 - 1616)
Nesporně největší dramatik a to nejen anglické, ale také světové tvorby. Narodil se ve Stratfordu nad Avonou v rodině rukavičkáře. Matka pocházela ze zemanské rodiny, otec byl řemeslníkem. Velmi mladý ( v 18 letech ) se oženil se starší dívkou, se kterou měl několik dětí. V roce 1585 odešel do Londýna, kde se stal členem herecké společnosti. V této době již začal psát divadelní hry a podílel se také na vybudování divadelní arény The Globe. Na sklonku svého života se opět vrátil do rodného Stratfordu, kde také zemřel.

V jeho dílech rozlišujeme několik období:

1. Období  ( do roku 1600 ), v tomto období psal především:

a)    komedie
Komedie plná omylů
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské
Mnoho povyku pro nic
Kupec benátský

b)    historické hry
Jindřich IV.
Jindřich VI.
Richard III.

c)     dramata se středověkou tématikou
Julius Caesar
Trollus a Cressida

Z této doby je i jeho první tragédie „ Romeo a Julie “ - vypráví o dvou milencích, každého z jiného znepřáteleného rodu v italské Veroně, nad nimiž vládně rodová nenávist. Tragika hry vyplývá z povahy hrdinů a je také dána vnějšími okolnostmi.
2. Období  ( do roku 1608 ), v tomto období proniká do jeho tvorby pesimismus a životní zklamání, to se odráží i v jeho nejslavnějších tragédiích
Macbeth

Hamlet
Král Lear
Timon Athénský
Antonius a Kleopatra
Othello “ - toto dílo je označováno jako „ tragédie žárlivosti “. Ctižádostivý důstojník ve službách Benátské republiky Jago nenávidí svého představeného, černého generála Othella, protože se mu nedostalo povýšení. Othello připlouvá na ostrov Kypr jako velitel výpravy proti Turkům. Setkává se s manželkou Desdemonou, ale oba se stávají obětí Jagovi intriky. Jago zasévá do duše Othellovy různými narážkami pochybnosti o Desdemonině věrnosti. Nakonec nastraží léčku, aby vzbudil u Othella žárlivost, jejíž obětí se stává Desdemona, uškrcená Othellem. A když jagova žena prozrazuje intriku, pro Othella ztratil život smysl. Zhroutil se celý jeho svět, jeho víra v lásku a přátelství, Othello končí svůj život sebevraždou.
3. Období  ( do r. 1612 ), vyjasňuje se autorův pesimismus a přechází trvale ve smířlivé vyrovnání
Cymbelin
Zimní pohádka

Bouře
Náměty svých her Shakespeare čerpal z nejrůznějších zdrojů - ze životopisů slavných osobností, od francouzských a italských renesančních povídkářů i ze starých kronik (historické hry z anglických dějin).


Romeo a Julie“ - Příběh tragické lásky veronských milenců. Rodiny Monteků (Romeo) a Kapuletů (Julie) jsou dlouhodobě znepřátelené. Při každém setkání členů rodin nebo jen služebnictva dochází ke slovnímu napadání i ke rvačkám a šarvátkám. Proslulým rváčem je Tybalt z rodu Kapuletů. Na ulici napadá Benvolia, bratrance Romeova, a teprve biřici zabrání souboji. V domě Kapuletových pořádají ples, jejich jediná dcera Julie si má brát veronského hraběte Parise. O plese se náhodně dozvědí Romeo a Benvolio. Romeo je nešťastně zamilován do Rozaliny, která je též pozvána na ples ke Kapuletům. Romeo a Benvolio se rozhodnou, že vniknou v maskách na tento ples a tam se Romeo může setkat s Rozalinou. Na plese poznává Tybalt Romea a stěžuje si pánovi domu, že na plese jsou Montekové. Starý Kapulet má však smířlivou náladu a nepřeje se rozruch. Romeo hledá na plese Rozalinu, setkává se však s krásnou dívkou, do níž se na první pohled zamiluje a zjistí, že i dívka mu věnuje sympatie. Vyptává se, kdo je neznámá, a od její chůvy se dozvídá, že její matkou je paní domu. I Julie vyzvídá, kdo je neznámý mladík. Dozvídá se, že Romeo je syn starého Monteka. Oba mladí lidé se scházejí z zahradě Kapuletových - Julie je na balkóně, pod nímž stojí Romeo. povědí si navzájem o své lásce a rozhodnou se, že se dají tajně oddat. Romeův zpovědník bratr Vavřinec se domnívá, že po jejich sňatku se znepřátelené rody usmíří a jejich prosbě vyhoví. Ve veronských ulicích dochází opět k souboji mezi Kapulety a Monteky, který vyprovokoval opět Tybalt. Bije se s Romeovým příbuzným Merkuciem. Romeo se snaží souboji zabránit, ale nepodaří se mu to. Merkucio je raněn a umírá. Romeo chce bratrance pomstít a zabije Tybalta. Je odsouzen k smrti, ale trest je zmírněn na vypovězení z města. Před odchodem z města navštíví tajně Romeo Julii. Slíbí si navzájem, že si budou o sobě posílat zprávy a věří, že se jednou šťastně sejdou. Brzy ráno navštíví julii v jejím pokoji matka. Sděluje jí, že si ještě tento čtvrtek vezme za muže hraběte Parise. Julie odmítá, její otec se rozhněvá a chce dceru donutit k poslušnosti za každou cenu. Julie jde pro radu k mnichovi bratru Vavřinci. Dostane lahvičku s trestí, po níž bude osmačtyřicet hodin vypadat jako mrtvá. Zatím Vavřinec vzkáže Romeovi, aby si pro Julii přišel a unesl ji. Julie vypila nápoj a místo svatby se konal pohřeb. Julii uložili do rodinné hrobky. Romeo nedostal dopis od bratra Vavřince, ale dověděl se o Juliině smrti. Opatřil si jed a vydává se z Mantovy zpět do Verony. U Juliiny hrobky se potká s hrabětem Parisem, který se mu snaží zabránit, aby vnikl do hrobky. Romeo se s ním utká v souboji a zabije ho. V hrobce se Romeo loučí s Julií, která vypadá jako mrtvá. Naposledy ji políbí a vypije jed. Julie se probouzí z mdloby. Hledá Romea, avšak od bratra Vavřince se dovídá, co se stalo. Lituje, že na ni nezbyl žádný jed. Loučí se s mrtvým Romeem a než přijdou stráže, probodne si srdce Romeovou dýkou. Veronský kníže svolává Monteky i Kapulety, bratr Vavřinec vypráví, jak došlo k tragédii mladých lidí. Montekové a Kapuletové, dojati strašným osudem milenců, podávají si ruce ke smíření.

 

„Benátský kupec“ - Mladý vzdělaný benátský kavalír Bassanio užívá bezstarostně radovánek s bohatými šlechtici a kupci. Je velmi zadlužen peníze mu bezúročně půjčuje jeho přítel a příbuzný benátský kupec Antonio. Bassanio je zamilován do krásné a bohaté dívky Porcie, která pochází z města Belmonta. Protože je chudý, netroufá si požádat o její ruku. Když zemře její otec, stává se Porcie jeho dědičkou za podivné podmínky. Buď se vůbec nevdá, nebo si může vzít pouze toho, kdo uhodne, ve které ze tří skříněk, zlaté stříbrné nebo olověné je ukryt její portrét. Bassanio se chce pokusit o štěstí. Na cestu potřebuje mnoho peněz, a proto se rozhodne ještě naposledy požádat o půjčku přítele Antonia. Antonio však čeká na lodě se zbožím a nemá tolik peněz pohromadě. Zařídí pro Bassania půjčku u lichváře Žida Shylocka (Šajloka). Shylock nenávidí Antonia, protože o jeho lichvářství pohrdavě hovořil na benátském Rialtu (burze) a napadl ho. Proto se diví, že Shylock je ochoten ihned půjčit tři tisíce dukátů. Za to mu Antonio musí podepsat úpis, že nebude-li moci do tří měsíců dluh splatit, má Shylock právo vyříznout z jeho těla libru masa. Bassanio je zděšen a prosí Antonia,aby na podmínku nepřistupoval. Antonio je si jist svým majetkem a úpis podepíše. Zatím se u krásné Porcie střídají nápadníci. Nikdo však neodhalí tajemství skříněk, Porcie se raduje, protože při náhodném setkání se jí zalíbil Bassanio a od té doby na něj myslí. Svěří se s tím své společnici a přítelkyni Nerisse. Jessika, dcera Shylockova, je zamilovaná do křesťanského mladíka Lorenza. Ví, že otec by nikdy nesouhlasil, aby si vzala křesťana, proto se rozhodne, že z Lorenzem uprchne. Když se o útěku dozví Shylock, vzbouří celé Benátky i samotného dóžete. Na Rialtu se hovoří o tom, že Antoniovy lodi se zbožím ztroskotaly a nevrátí se. Bassanio zatím dojel k Porcii. Ta odkládá volbu skříněk, neboť se obává, že Bassanio neuhodne a ztratí ho navždy. Nakonec se Bassanio rozhodl pro olověnou skřínku a zvolil správně. Nerissa a Bassaniův přítel Graciano nalezli v sobě také zalíbení. Večer přicházejí na návštěvu novomanželé Lorenzo a Jessika. Přinášejí dopis od Antonia, kde Bassaniovi sděluje, že jeho lodi ztroskotaly a on musí Shylockovi dát libru masa ze svého těla. Porcie posílá Bassania za přítelem a je ochotna za něj zaplatit dluh několikanásobně. Shylock zuří, že jeho dcera se svým manželem utrácejí jeho peníze. Chce si svou zlost vybít na Antoniovi. U soudu, kde se má rozhodnout o Shylockově požadavku, se objevuje mladý doktor Baltazar se svým písařem. Baltazar obhajuje Antonia a řekne před soudem, že na úpise je napsáno „libra masa“, ale není zde vůbec řeč o krvi. Jestliže chce Shylock libru masa, může si ji vzít, ale nesmí prolít ani kapku krve. Za to, že ukládal benátskému kupci o život, je ještě nakonec odsouzen ke ztrátě majetku. Ukáže se, že mladý soudce byla převlečená Porcie a písař její družka Nerissa, které přispěchaly do Benátek zachránit Antoniovi život a Bassaniovi čest. Všichni se šťastně scházejí u Porcie, kde Antonia zastihne zpráva, že jeho ztracené lodě právě zakotvily v benátském přístavu.

 

„Sen noci svatojánské“ - Athénský král Théseus se chystá na svatbu s královnou Amazonek Hipolytou. Přichází za ním měšťan Egeus s dcerou Hermií a jejími nápadníky Lysandrem a Demetriem. Zaslíbil dceru Demetriovi, ta však miluje Lysandra. Demetrius nejdříve miloval Hermiinu přítelkyni Helenu, pak ji však opustil a požádal o ruku Hermii. Helena je nešťastná. Hermie se chystá uprchnout s Lysandrem a utěšuje Helenu, že až budou pryč, Demetrius se k ní zase vrátí. Athénští řemeslníci pod vedením tkalce Klubka nacvičují na královskou svatbu divadelní hru o Pyramidovi a Thisbě. Klubko je zuřivý ochotník, chtěl by hrát všechny role sám. Na lesní mýtinu, kde se koná divadelní zkouška, má přijít se svou družinou královna lesních víl Titanie, která se právě pohádala se svým manželem králem Oberonem. Oberon přichází na mýtinu též a znovu se spolu hádají. Oberon chce ztrestat svou manželku a posílá svého služebníka, skřítka Puka, pro bylinu, která má kouzelnou moc. potřou-li se jí víčka spícího člověka, bezmezně se zamiluje do toho, koho prvního po probuzení spatří. Oberon potřel víčka Titanii a Puk Lysandrovi, který s Hermií na útěku odpočíval na mýtině. Lysandr po probuzení však neuviděl Hermii, ale Helenu hledající Demetria, do níž se hned bláznivě zamiloval. Řemeslnící opět zkoušejí divadlo na pasece. Zastihne je tam Puk, který promění Klubka tak, že má oslí hlavu. Ostatní herci se polekají a Puk je žene houštinami ven z lesa. Probouzející se Titanie uzří proměněného Klubka a ihned k němu vzplane láskou. Oberon kárá Puka za to, že potřel víčka nepravému Athéňanovi, chtěl, aby se do Heleny zamiloval Demetrius. Puk svou chybu napravuje, vyhledá spícího Demetria a též mu kape na víčka šťávu z byliny. Po probuzení spatří Demetrius Helenu, opět se do ní zamiluje. Hermie hledá v lese Lysandra, ten ji však od sebe odhání a běží za Helenou. Helena se domnívá, že se stala obětí krutého žertu obou mladých mužů. Když se Oberon dosyta zasměje tomu, jak jeho žena hýčká muže s oslí hlavou, rozhodne se opět všechno uvést do pořádku. Přestane se hádat s Titanií a Klubkovi vrátí jeho lidskou podobu. Také dvě dvojice milenců se probouzejí a Lysandr opět má rád Hermii, Demetrius je dojat Heleninou náklonností a opětuje ji. Král Théseus se s dvořany vydal na ranní lov do lesa a na přání, aby oba páry měly svatbu zároveň s ním. Na svatbě sehráli nyní řemeslníci své nacvičené představení k plné spokojenosti všech.   

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.003 sekund
© 2000-2006