Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Scott Walter (1771-1832)

Walter Scott (1771-1832)

Narodil se ve skotském Edinburghu, básník a romanopisec. Začal psát romantické poemy a básnické povídky. V té době byl nejpopulárnějším básníkem lord Byron, Scott začal psát proto prozaická díla, romány - hlavně historické. Napsal celkem 48 svazků, převážně historické romány: „Wawerly“, „Srdce Midlothianu“, „Rob Roy“, „Legenda o Montrosovi“, „Nevěsta lammermoorská“, „Kenilworth“, rytířský román „Ivanhoe“ a další.

„Ivanhoe“ - Děj románu se odehrává ve 12. století, v době, kdy panovník Anglie Richard Lví srdce podnik se svými věrnými křížovou výpravu do Svaté země. Anglii zatím spravuje jeho bratr, rozmařilý a krutý princ Jan. Většina půdy a majetku patří v zemi potomkům a příznivcům Viléma Dobyvatele, kterým se říká Normani. Stará původní anglosaská šlechta usiluje o opětovné získání vlády v zemi a nastolení pořádku. Všichni očekávají návrat krále Richarda, který při návratu od Božího hrobu upadl v Rakousku do zajetí. V zemi panuje hrozná bída nižších vrstev, hladomor, nemoci a zvůle normanské šlechty se nedá již snášet. Do sídla saského franklina (nižší šlechtic) Cedrika přijíždí návštěva - královský převor Aymer a templářský rytíř Brian de Bios Guilbert. I když jsou oba stoupenci prince Jana, jsou v Cedrikově hradě pohostinně přijati. Jsou zvědavi na Cedrikovu schovanku, lady Rowenu, o jejíž kráse jde pověst široko daleko. Oba hosté jsou na cestě na velké turnaj, který se koná na dvoře prince Jana. V Cedrikově sídle žádá toho dne o přístřeší ještě mladý poutník, který se vrací ze Svaté země, a starý žid Izák - oběma se dostane noclehu v chladné vlhké komoře. Lady Rowena zve k sobě mladíka, doufá, že bude mít nějaké zprávy o Cedrikovu synu Wilfredovi, kterého Rowena miluje a jehož otec proto vyhnal z domu. Poutník je však na zprávy velmi skoupý. V noci prchá on i Izák z Cedrikova sídla, neboť vyslechl, že Žid má být přepaden lidmi templáře de Bois Guibert. Když je Izák v bezpečí u svého příbuzného, odvděčí se poutníkovi za záchranu života - půjčí mu nádherného koně a zbroj na turnaj. Turnaje se jako diváci zúčastní též Cedrik, lady Rowena a Cedrikův přítel Athelstan, který se uchází o Rowenu. Žid Izák přivádí na turnaj svou krásnou dceru Rebeku, ale oba jsou cílem mnoha urážek a posměšků od křesťanské šlechty. První den vyhrává celý turnaj neznámý rytíř, který má na štítu napsáno „Vyděděný“. Bojuje s de Bois Guibertem, podaří se mu ho porazit, ale není spokojen, chce s ním bojovat na život a na smrt. Je zřejmé, že ho velmi nenávidí. Vyděděný rytíř se nikomu nedá poznat a jako královnu turnaje vybírá z přítomných dam lady Rowenu. Druhý den turnaj pokračuje ještě odvážnějšími souboji a neznámý opět vítězí, když mu v nejtěžší chvíli přichází na pomoc jiný neznámý Černý rytíř. Když lady Rowena za přítomnosti prince Jana nasazuje vítězi korunku, klesá zraněný rytíř k zemi a jakmile mu sejmou přilbu, poznává Rowena Wilfreda, který si říká podle svých statků Ivanhoe. Cedrik na chvíli zapomíná na svou zášť k synovi. chtěl by mu pomoci, ale zraněného odnášejí sluhové v bohatých nosítkách neznámo kam. Toho dne se koná ještě turnaj nižších šlechticů - svobodníků - v lukostřelbě. Vítězí v něm Robert z Locksley, který žije v shervoodských lesích se svými druhy střelci a trestají bezpráví páchané zpupnou normandskou šlechtou na prostých lidech. Na cestě z turnaje je Cedrik a jeho doprovod přepaden  žoldnéři barona Front - de Boeuf, s nímž se spolčil de Bois Guilbert a rytíř de Bracy. Front - de - Boeuf si chce přivlastnit Cedrikovo panství, de Bracy chce donutit k sňatku lady Rowenu, a tak získat majetek. V lese jsou přepadeni také Žid Izák z Yorku a jeho dcera Rebeka, která opatruje nosítka se zraněným Wilfredem. Front -de - Boeuf vězní všechny na svém hradě a požaduje vysoké výkupné nejdříve od Izáka. De Bois Guilbert je okouzlen krásou Rebeky, chce se jí zmocnit násilím, ale hrdá dívka je odhodlána zachránit svou čest i za cenu vlastního života. Ivanhoeúův sluha Gurth a Cedrikův šašek Wamba, kteří před žoldnéři unikli, se snaží pomoci zajatcům. V lese se setkávají s Černým rytířem, který je odhodlán pomoci, když se dozvídá. že je na hradě vězněn zraněný Ivanhoe. Dalšími pomocníky jsou střelci Roberta z Locksley. Všichni společně začnou obléhání hradu. Po krutém boji, v němž se vyznamenal především Černý rytíř, jsou zajatci osvobození, kromě Rebeky, kterou odváží de Bois Guibert na hrad svého přítele templáře Malvoisina. Front - de - Boeuf umírá při požáru hradu. De Bracymu prozradí Černý rytíř své jméno, a ten se mu vzdává n milost a nemilost. Na Malvoisinův hrad přijíždí velmistr templářského řádu Beaumanoir. Dozvídá se o lásce Briana de Bois Guilbert k židovské dívce. Je pobouřen jeho chováním, ale jeho hněv se poněkud zmírní, když je Rebeka pro své umění léčit obviněna z čarodějnictví. Velmistr se domnívá, že svými kouzly očarovala de Bois Guilberta. Templářský soud ji odsuzuje k trestu smrti upálením. Marně ji de Bois Guibert přemlouvá, aby s ním uprchla, marně se chce vzdát své kariéry v templářském řádu. Rebeka je hrdá a je připravena na smrt. Miluje Wilfreda Ivanhoea, který pomohl jejímu otci a kterému léčila jeho zranění, i když ví, že její láska ke křesťanovi je nešťastná. Templářský mistr dovoluje Rebece, aby její nevinu prokázal v souboji s de Bois Guilbertem rytíř, kterého si sama vybere. Jestliže její rytíř zvítězí, bude považována za nevinnou a osvobozena. Rebeka píše dopis otci, aby vyhledal Ivanhoea, že on jistě najde někoho, kdo by za bohatou odměnu bojoval za její nevinu. Ví, že Ivanhoe je zraněn a nemůže se těžkého souboje sám zúčastnit. Když je Rebeka vyvedena k připravené hranici, čeká de Bios Guilbert na svého soupeře do stanovené hodiny. V posledním okamžiku přijíždí Wilfred Ivanhoe a staví se proti Guilbertovi. jen lehce se dotkne Ivanhoe svého soupeře kopím a de Bois Guilbert padá z koně mrtev k zemi. Bůh ho potrestal za jeho zlé skutky. Přijíždí Černý rytíř s družinou jezdců a dává se všem poznat jako král Richard Lví srdce. Trestá zpupné templáře a smiřuje otce Cedrika se synem Wilfredem. Když Athelstane, kterého Cedrik považoval za snoubence lady Roweny, vidí, že Rowena miluje Wilfreda, vrací ji slovo a otec Cedrik nakonec souhlasí i se sňatkem Wilfreda a Roweny. Po svatbě navštěvuje Rowenu Rebeka, přináší jí jako svatební dar a jako dík Ivanhoeovi za svůj život krásný šperk. Odjíždí s otcem k příbuzným do Španělska, kde nejsou Židé pronásledováni tak, jako v Anglii. 

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006