Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Nováková Tereza ( 1835 - 1912 )

Tereza Nováková ( 1835 - 1912 )

Pocházela z pražské řemeslnické rodiny. Po sňatku odchází do Litomyšle, kde žila 20 let. Dokonale poznala město i venkovské okolí. Svá díla do východních a severovýchodních Čech. Píše tzv. monografické romány (popisuje život jedné osoby, nemusí být od narození po smrt, může to být i výsek života). Téměř všechny postavy žily. Jsou to tzv. "hledači boží pravdy"= spravedlivého uspořádání světa. Každý jde svou cestou.

„Jan Jílek“ - Román o českém bratru Janu Jílkovi z 18. století. Sledujeme jeho osudy. Dostává se k víře českobratrské, opouští zemi, tajně nosí zpět knihy. Je zajat, uvězněn, při velkém požáru Litomyšle se mu podaří prchnout. Dostáváme se až k jeho smrti - nastupuje Josef II., nastávají příznivé podmínky pro evangelíky.

„Jiří Šmatlár“ - Hlavní hrdina je chudý tkadlec, písmák, náboženský hloubavec. Chce spravedlivou společnost již zde na zemi. Když ho zklamala katolická církev, ve které byl vychován, přistupuje k evangelíkům. Ale ani zde svou pravdu nenachází. V této době se seznamuje s dělníkem Hamerníkem, dělníkem brněnské továrny. Od něho poprvé slyší o dělnickém hnutí, seznamuje se se socialistickými myšlenkami, stává se jejich šiřitelem a věří, že se uskuteční spravedlivá společnost. S vírou, že je již blízko, umírá.

„Na Librově gruntě“ - Život a myšlení obyvatel malého městečka v letech 1847 - 1848, jak tady působí revoluční myšlenky, rozvrstvení lidu, zničení roboty.

„Drušár“ - Líčí životní osudy kněze- buditele Josefa Justina Michla zvaného Drušára. Drušár byl dán svým otcem k paristům v Litomyšli na studia. Poněvadž otec se dostal do finančních nesnází, Drušár povolil naléhání rodičů a stal se katolickým knězem. Pozdě svého rozhodnutí litoval. Měl dědit, ale majetku se ujala sestra, stal se profesorem řádu, ale doufal, že řád padne a on bude zbaven slibů a bude žít jako každý jiný. Nemohl se dočkat a proto odchází do Uher, kde doufal, že snadno přestoupí k evangelíkům. Těšil se, že si bude moci vzít milovanou dívku, ale požár roku 1845 zmařil jeho naděje. Ani přestup na evangelickou víru (měl se přimluvit Kollár) nešel snadno. Vrátil se k řádu, pak znovu vystoupil, aby mohl žít bez přetvářky, jako člověk svobodný o poctivý. Sbíral staré listiny a zápisy a zjistil, že patří k rodu, který kdysi patřil podobojí, jako většina obyvatel z Poličky. Zklamán z roku 1848, vyučoval soukromě děti, pracoval na svých spisech, hlavně dějinách města Poličky. Měl velký nedostatek, upadal, chodil po vesnicích, psal lidem smlouvy, žaloby, odvolání, až roku 1862 zemřel zcela zapomenut. 

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006