Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Baudelaire Charles

Charles Baudelaire (1821-1867)

Stal se předchůdcem moderních literárních směrů, zvláště symbolismu. Brzy mu zemřel otec, otčímovi dělá samé naschvály, vedl bohémský život, život Dandyho. Oficiální morálku přestupoval svým oblékáním, vztahem k pomocné herečce, mulatce Jeanne Duvalové a esejistickou tvorbou o účincích opia a hašiše. Za svou tvorbu, která byla shledána jako nemravná byl postaven před soud a pokutován. Věřil na osudové lásky, utratil značnou část dědictví ( falšuje směnky ) - rodinou vyděděn, odkázán na literární činnost.

„Květy zla“ - ( odsouzen z mravnostních důvodů ). Vyjadřuje v ní své intimní zážitky. Chce objevit krásu v oblasti zla. Ženy ho střídavě odpuzují a přitahují. Na jedné straně je posedlý milostnou touhou - na druhé krutou bezcitností. Pokusil se najít krásu v prostředí pařížské velkoměstské bídy. Děsivé obrazy starců, žebráků v hadrech, tuláků. Využil symbolického vyjadřování, hudebnost verše, básnické obrazotvornosti. Psal s nezvyklou otevřeností.

Zastával názor, že umění má vyvolat určitou náladu. Opojen životem - hrůza před životem.

„Zdechlina“ (ze sbírky Květy zla) – Krásu hledá v přírodě, třebaže je syrová a otřesná. Prezentuje klasicistní pohled na přírodu, která plodí všechno živé a zase přijímá zemřelé. Smrt ještě neznamená konec (obraz rozkládajícího se těla zdechliny). Přirovnání milované bytosti ke zdechlině dokládá věčnou koexistenci živé-mrtvé. Účelem tohoto přirovnání není hanobit a zesměšňovat. Závěrečné verše – uchování skutečné podstaty zemřelých lásek v básníkově paměti.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.003 sekund
© 2000-2006