Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Machar Josef Svatopluk ( 1864 -1942 )

Josef Svatopluk Machar ( 1864 -1942 )

Jeden z iniciátorů České moderny - představitel realismu. Po studiích ve Vídni udržuje styky s pražskou společností, přispíval do Herbenova časopisu - do I. světové války. V samostatném státě působí 5 let jako vysoký důstojník československé armády - Osobní přítel T.G. Masaryka. Rozchází se, rezignuje, dostává se téměř až do II. křídla (pravicový tisk).

Dílo: Na prvním místě klade občanskou povinnost, čestnost ve věcech národa, nemilosrdný kritik měšťácké společnosti, realista.

„Confiteor“ - (vyznání, zpověď). Po vydání byl označován jako cynik, nemorální člověk, pesimista. Odmítl tvořit v duchu tradičního pojetí národního života. Položil důraz na osobní zpověď. Zdůrazňoval právo básníků na osobité vidění světa. Vyznává se z erotických zklamání, odhaluje vlastní nitro, nálady, skepse, nedůvěru. Odhaluje falešnou morálku vládnoucí třídy, nudný a neupřímný život.

„Čtyři knihy sonetů“ - Pozornost věnuje každodennímu životu, běžným situacím. Ve svých verších užívá přímých pojmenování , hovorového jazyka (oprošťuje se od patetického tónu lumírovců) , využívá ironie, důraz klade na sdělení a tím se blíží próze. Rozdělené podle ročních období na jarní, letní, podzimní a zimní.

„Tristium Vindobona“ - (Vídeňské žalozpěvy), politické verše, kritika planého vlastenčení ( chce zbořit falešné iluze, donutit ke kritickému rozboru domácí situace), domácích poměrů, spoléhání se na vlastní síly.

„Zde by měly kvést růže“ - epika. Předvádí několik "dramat" žen, zklamaných životem, uvržených do hlubokého zoufalství. Soustřeďuje se na psychologické vylíčení ženského utrpení, obviňuje soudobé poměry.

„Magdaléna“ - Román ve verších, přímá obžaloba společnosti. Hrdinkou je žena- prostitutka, kterou jeden návštěvník nevěstince přemluví, aby zanechala dosavadního života, ale kterou maloměstská pokrytecká společnost nechce mezi sebe přijmout a donutí ji k návratu. Autor využívá ironie, zesměšňuje československý politický život.

„Golgata“ - Intimní, přírodní lyrika, verše politické, sociální, satira.

Dále se obrací k historii:

Začal psát cyklus básnických sbírek (Svědomí věků“) - (podle V.Huga aj. Vrchlického) 9 sbírek. Vývoj lidstva až po současnost - zaměřuje se spíše na vystižení povahy doby, pochopení myšlení, morálky.

Význačné jsou - V záři Helénského slunce“ a Jed z Judey“.

Vrcholem v dějinách byla podle autora antika, vše, co následovalo, považuje za úpadek. Antiky si cení proto, že tehdy žili lidé schopni vysoké morálky, byla jim vlastní občanská ctnost, dovedli stavět zájem celku nad zájem osobní.

Křesťanství znamená úpadek - povznesení snad až v době Velké francouzské revoluce.

Báseň Posel“ - (V záři Helénského slunce ) - Posel přináší Sparťanům zprávu o bitvě u Thermopyl, o hrdinské smrti Leonidase a jeho druhů. Lituje, že musel sám své druhy opustit v boji, že nemohl zemřít v boji za vlast. Ztratil tak důstojnost a ostatní jím budou právem opovrhovat. Matka jednoho z padlých synů je šťastná, že při obraně vlasti naplnil smysl svého života.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006