Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Lem Stanislaw (1921)

Stanislaw Lem (1921)

Polský spisovatel, povoláním lékař, autor vědeckofantastických románů a povídek o budoucnosti současné civilizace. K jeho dílům patří například romány: „Astronauti“, „Deník z vesmíru“, „Návrat z hvězd“, „Solaris“ a další.

„Solaris“ – Psycholog doktor Kris Kelvin je dopraven kosmickou raketou na planetu Solaris, kde je umístěna vesmírná stanice. O planetě Solaris je známo, že tam existuje jediný živý organismus – oceán o hmotnosti mnoha biliónů tun, který je složen z metamorfní živé plasmy. Vědci od počátku objevení planety bádají, jakých projevů je schopna tato živá hmota a marně se s ní snaží navázat kontakt. Na stanici jsou tři vědci – doktor Gibarian, kybernetik Snaut a fyzik Sirtorius. Doktor Kelvin se těší na shledání se svým přítelem a učitelem Gibarianem. Po přistání na stanici doktor Snaut Kelvina informuje, že Gibarian právě spáchal sebevraždu. Oba zbývající vědci mají velmi podivné chování – postupně se Kelvin dozvídá, že jsou navštěvováni podivnými hosty, kteří se objevují vždy po probuzení a setrvávají s nimi po celou dobu bdění. Považují je za produkty oceánu. Giberian se svými kolegy totiž dělal pokusy s ozářením hmoty oceánu rentgenovými paprsky a od té doby se „hosté“ u nich objevují. Planeta Solaris je ozářena dvěma slunci, modrým a červeným. Z hmoty oceánu se občas vytvářejí podivné útvary, tzv. mimoidy, které vystupují nad hladinu a podobají se pozemským věcem – městům, zahradám, oblakům a podobně. Po několika málo hodinách úpravy opět mizí v hlubině oceánu. Jiné útvary, které byly popsány vědci v dřívějších letech, se nazývají symetriády a jsou to obrovské bubliny plasmy, které se rozštěpí na dvě symetrické poloviny, plné chodeb. Mnoho vědců již zahynulo, když se pokoušeli do nich proniknout. Kybernetik Snaut ujišťuje Kelvina, že i on bude mít zajisté podivného „hosta“. Jeho předpoklady se vyplňují – po probuzení ze spánku je s Kelvinem v pokoji dívka, již kdysi miloval a která zemřela. Nyní je opět živá, vypadá stejně jako před deseti lety. Kelvin usuzuje, že oceán musí nějakým způsobem proniknout do jeho myšlenkových pochodů, aby vytvořil něco, nač člověk dlouhou dobu myslí. Snaut a Sirtorius jsou svými „hosty“, o nichž nechtějí mluvit, ani je Kelvinovi ukázat, psychicky ničeni. Gibarian již neunesl hostovu přítomnost, a proto spáchal sebevraždu. Kelvin naopak podlehne znovu kouzlu dívky Harey, i když si její existenci nedokáže vysvětlit. Při krevní zkoušce zjistí, že kápne-li do její krve kyselinu, krev je schopna se znovu regenerovat, a tudíž je osoba dívky nezničitelná. Snaut i Sirtorius přemýšlejí, jak se nevítaných hostů zbavit, konají pokusy s různými přístroji, vymýšlejí chemické reakce. Kelvin je rozhodnut, že svého „hosta“ zachrání. S Harey se dělají plány, jak spolu odletí na Zemi, kde budou společně žít. Z rozhovorů mezi Snautem a Kelvinem dívka pochopí, že s ní není něco v pořádku a že by přinesla Kelvinovi neštěstí. Pokusí se o sebevraždu tekutým kyslíkem, ale její orgány mají schopnost regenerace, takže existuje dál. Sirtorius a Snaut chtějí získat Kelvinův encefalograf, aby vyzkoušeli, jak na něj bude oceán reagovat. Kelvin s pokusem souhlasí, nic se však neděje, pouze ho v noci trápí těžké sny. Zatím Snaut a Sirtorius zhotoví přístroj, kterým je možnost odstranit nevítané hosty. Harey sama požádá Snauta, aby ji tímto přístrojem zlikvidoval. Kelvinovi posílá dopis na rozloučenou. Kelvin se s jejím odchodem nemůže smířit. Když se vzpamatuje, znovu přemýšlí o oceánu, o jeho možnostech proniknout do lidského myšlení. Zůstává ještě mnoho nevyřešených záhad, než se podaří navázat s myslící hmotou oceánu kontakt. Kelvin se rozhoduje, že zůstane na stanici a bude pokračovat ve zkoumání oceánu, i když mu stanice a celá planeta budou stále bolestně připomínat ztracenou dívku.     

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.003 sekund
© 2000-2006