Úvodní strana
Literatura ->
:: Seznam všech literárních autorů v databázi ( celkem:223)
Zobrazit vše A   B   C   Č   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z  
Abraham Paul (1892-1960)

Paul Abraham (1892-1960)

Je to zvláštní a tragické, že osud někdy nespravedlivě postihuje životy těch umělců, kteří po celý svůj život rozdávají optimismus a jejichž tvůrčí schopnosti jsou zaměřeny především k tomu, aby vyvolávaly radostné pocity a krásu. Připomeňme smutný konec života zakladatele operetního žánru J Offenbacha. Přes všechny umělecké úspěchy umírá lidsky pošlapán a v bídě. Připomeňme tragický osud českého skladatele operet R. Pískáčka i nešťastnou sebevraždu velikána české hudby Oskara Nedbala. Stejný osud potkal také skladatele Paula Abrahama. Paul Abraham narozen 2. listopadu 1892, vystudoval budapešťskou konzervatoř a na počátku své umělecké kariéry se věnoval vážné hudbě. Po řadě neúspěšných pokusů proniknout svými díly do hudebního života v 36 letech, napsal svoji první operetu, která však zapadla celkem bez ohlasu. Nevzdal se a v roce 1930 měla slavnou premiéru jeho opereta „Viktoria a její husar“. Rázem se stal slavným a dostalo se mu i mezinárodního uznání. Hned v dalším roce uvádí neméně slavnou operetu „Květ Havaje“ (1931). Tyto dvě díla tvořil v Budapešti. Po přestěhování do Berlína komponuje další slavnou operetu „Ples v hotelu Savoy“ (1932). Premiéra se konala v divadle Grosses Schauspielhaus, později známý Friedrichstadtpalast, ve velmi napjaté politické situaci. Už v době přípravy inscenace útočily některé politické kruhy proti skladateli i proti uvedení inscenace. Spontánní úspěch premiéry nemohl však zaplašit tíseň, která zachvátila skladatele při premiéře a byla, jak se již za rok ukázalo, naprosto oprávněná. Pouhých 5 týdnů po premiéře uchvátil moc Hitler a tak začala i Abrahamova životní tragédie. Po roce byla inscenace zakázána a skladatel musel z Německa uprchnout. Přes Paříž a Kubu se dostal do New Yorku. Ale Amerika neznala Abrahamovy evropské úspěchy, neměl konexe. Prožíval velmi těžký život a dostavily se deprese. I po válce zůstává v USA, ale ani teď se mu nevede lépe. Ubit životem, musel být hospitalizován v ústavu pro choromyslné… Komponovat už nemohl, tak v blázinci zametal schody. Jeho stav se však natolik zlepšil, že v roce 1952 mohl z ústavu odejít. Ale praxe amerických úřadů byla jiná. Když přišel Abraham do New Yorku, měl pouze tzv. „návštěvnický pas“, takže po opuštění léčebny jej mohl kterýkoliv policista zatknout. Vízum také nemohl dostat, protože to se vydávalo jen lidem prokazatelně zdravým. A byl bez prostředků! Přitom v Německu se v té době hrálo několik filmů s jeho hudbou, ve světe se hrály jeho operety, ale autor z toho všeho neměl ani haléř, tedy cent. Proč tomu tak bylo? Byl velmi nepraktický a tak již před válkou prodal svá autorská práva „za babku“ jisté německé filmové společnosti. Ta je prodala -  už ne „za babku“ - jistému švýcarskému nakladatelství, od něhož je zase koupil MAGNUS-film a ten je prodal ARION-filmu. Kromě Abrahama na těchto transakcích nikdo neprodělal. Jeho autorská práva za operety a jiné skladby spravoval od jeho onemocnění francouzský agent a částečně také jeho „poručníci“, z nichž jeden byl lékařem a druhý právníkem v New Yorku. Jedině oni mohli rozhodnout, zda bude Abraham prohlášen svéprávným, aby tak mohl disponovat svými autorskými honoráři. Když si Abrahamovi němečtí přátelé ověřili jeho uzdravení, napsali oběma „poručníkům“, či „správcům“ skladatelova jmění. První vůbec neodpověděl, druhý odpověděl takto: „Bude-li Abraham propuštěn, musí poručníci dostat záruku, že se o skladatele až do smrti bude starat stát“. Takovou záruku nikdo poskytnout nemohl. Starý komponista, naprosto zdravý, se tedy vrátil do amerického blázince, kde při zametání schodů přemýšlel nad souvislostí morálky, lidskosti a peněz. Na sklonku života se vrátil do Německa, kde byl v roce 1956 opět hospitalizován na psychiatrii a roku 1960 zemřel. Takže do konce života se staral o skladatele stát… „Správcové“ jeho díla však pobírali a ještě 50 let po smrti skladatele budou pobírat tantiémy z jeho děl.

  ::  Menu
:: Nahoru «
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


Stránka byla načtena za: 0.002 sekund
© 2000-2006