Úvodní strana

Tento web je zaměřen především pro studenty Středních a vysokých škol. Snažíme se vytvořit databáze studijních podkladů, které pomohou i jiným studentům. Omluvte prosím tuto verzi webu.Snažíme se o zjednosušení a zpřehlednění stránek.
Provedli jsme také zrušení neefektivních odkazů za cílem vést stránky jedním směrem a to tak aby nabízely konkrítní informace z oblasti literatury, historie.


Kdo jsme: Jsme dva studenti VUT BRNO FAKULTY STROJNÍ.

Proč to děláme: Abychom pomohli maldším kolegům při jejich studiu ( na maturitu), ale také pro ty kdo hledají zajímavé události a rádi by se něco dozvěděli.
  Událost dne -> 27.1.
  ::  Lída Baarová
Kliknutím se text schová
27.10.2000

Povolání: herečka

Zemřela česká herečka Lída Baarová. Vlastním jménem Ludmila Babková. Její mladší sestrou je herečka Zorka Janů. Jejími role byly Komediantská princezna, Hany, Dívka v modrém, Maskovaná milenka. Pro neprokázanou kolaboraci s Němci byla po květnu 1945 pronásledována celá rodina. Narodila se 7. září 1914.
  ::  Štěpánka Haničincová
Kliknutím se text schová
27.10.1999

Povolání: herečka a moderátorka

Zemřela česká herečka, moderátorka a autorka pořadů pro děti Štěpánka Haničincová. Účinkovala v pořadech pro děti Maminko, tatínku, dívejte se s námi, Emánkův větrník, Malý televizní kabaret. Štěpánčiny korálky, Hračky načí Kačky, Studio Kamarád. V letech 1981-1989 nesměla vystupavat. Narodila se 30. září 1931.
  ::  John Hasbrouck van Vleck
Kliknutím se text schová
27.10.1980

Povolání: fyzik

Zemřel americký teoretický fyzik John Hasbrouck van Vleck. Od roku 1926 se zabýval kvantovou mechanikou, později teoretickým výzkumem magnetických vlastností látek. V roce 1977 získal Nobelovu cenu za přínos k elektronové teorii látek (spolu s P.W. Andersonem a N. Mottem). Narodil se 13. března 1899.
  ::  Sergei Samsonov
Kliknutím se text schová
27.10.1978

Povolání: hokejista

Narodil se hokejový útočník Sergei Samsonov. Pochází z ruské Moskvy. Měří 172 cm a váží 83 kg.
  ::  Maria de Lourdes Mutola
Kliknutím se text schová
27.10.1972

Povolání: atletka

Narodila se atletka Maria de Lourdes Mutola. Její disciplínou je běh na 800 m. Je olympijská vítězka ze Sydney 2000 a třetí z Atlanty 1996, trojnásobná mistryně světa a šestinásobná halová světová šampionka. V období od července 2002 do konce roku 2003 neprohrála na své trati 33 závodů po sobě.
  ::  Edwin Van der Sar
Kliknutím se text schová
27.10.1970

Povolání: fotbalista

Narodil se nizozemský reprezentační fotbalový brankář Edwin Van der Sar. Působí v klubu Fulham. Má na svém kontě 83 reprezentačních startů.
  ::  Jean Hyppolite
Kliknutím se text schová
27.10.1968

Povolání: filosof

Zemřel francouzský filosof Jean Hyppolite. Významný interpret Hegelovy filozofie, zdůrazňující vazbu svobody a dějinnosti. Z díla: Genčse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (Geneze a struktura Hegelovy Fenomenologie ducha). Narodil se 8. ledna 1907.
  ::  František Halas
Kliknutím se text schová
27.10.1949

Povolání: básník

Zemřel český básník František Halas. Jeho dílo patří k vrcholům české meziválečné poezie (Sépie, Kohout plaší smrt, Tvář, Staré ženy). Za okupace hledal pro sebe a svůj národ jistoty, jež našel v rodném kraji (Já se tam vrátím), v mateřském jazyce(Láska a smrt, Maše paní Božena Němcová) a ve světě svého dětství (Ladění, Do usínání). Jeho poslední sbírka V řadě obsahuje básně psané za okupace a v první době po osvobození (Barikáda). Významnou část Halasovy tvorby tvoří překlady zejména z poezie polské (Mickiewitz, Slowatski), jihoslovanské, ruské a maďarské. Psal i eseje a úvahy o poezii a umění, výtvarné kritiky. Narodil se 3. října 1901.
  ::  Sylvia Plath
Kliknutím se text schová
27.10.1933

Povolání: básnířka

Narodila se americká básnířka Sylvia Plath. Básnířka intimních pocitů prolnutých vnucenými obrazy reality vnějšího světa. V románu (Skleněný poklop) poodhalila příčinu pozdější sebevraždy. Zemřela 11. února 1963.
  ::  Warren M. Christopher
Kliknutím se text schová
27.10.1925

Povolání: politik a právník

Narodil se americký politik a právník Warren M. Christopher. Politik za Demokratickou stranu. Od roku 1993 státní tajemník (ministr zahraničí) USA.
  ::  Roy Lichtenstein
Kliknutím se text schová
27.10.1923

Povolání: malíř a grafik

Narodil se americký malíř a grafik Roy Lichtenstein. Představitel pop-artu. K vyjádření triviálnosti moderní konzumní společnosti využíval formálních výrazových prostředků reklamy a komiksů (Hot Dog, Golfový míč, aj.). Zemřel 29. září 1997.
  ::  Pavel Tigrid
Kliknutím se text schová
27.10.1917

Povolání: publicista a spisovatel

Narodil se český publicista a spisovatel Pavel Tigrid. V letech 1939-1945 a 1948-1990 působil v zahraničním rozhlase, od roku 1952 programový ředitel rádia Svobodná Evropa. V letech 1994-1996 ministr kultury. Napsal díla Dnešek je váš, zítřek je náš, Průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu aj. Zemřel 31. srpna 2003.
  ::  Dylan Thomas
Kliknutím se text schová
27.10.1914

Povolání: spisovatel

Narodil se waleský anglicky píšící spisovatel Dylan Thomas. Autor emocionální rétorické poezie (Smrti a vstupy, Mapa lásky), tvůrce autobiografické sbírky povídek (Portrét umělce jako štěněte). Zemřel 9. listopadu 1953.
  ::  Otto Wichterle
Kliknutím se text schová
27.10.1913

Povolání: chemik

Narodil se jeden z nejvýznamnějších českých chemiků 20. století profesor Otto Wichterle. Byl zakladatelem Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze. Průkopník české chemie polymerů, vedoucí autorského kolektivu pro výrobu 6-kaprolaktanu (základ polymerního vlákna silon). Vypracoval přípravu hydrofilních gelů pro lékařské účely, mj. měkkých kontaktních čoček, a jejich hromadné výroby. Je autorem učebnice anorganické a organické chemie. Zemřel 18. srpna 1998.
  ::  František Běhounek
Kliknutím se text schová
27.10.1898

Povolání: radiolog, polární badatel a spisovatel

Narodil se český radiolog, polární badatel a spisovatel František Běhounek. Vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě Karlově v Praze, potom studoval radiologii u M. Curie v Paříži. V roce 1926 se zúčastnil polární výpravy Amundsen - Ellsworth - Nobile a v roce 1928 Nobileho výpravy k severnímu pólu. Pracoval ve Státním radiologickém ústavu v Praze, po roce 1954 jako profesor UK. Byl jedním ze zakladatelů Fakulty techniky a jaderné fyziky UK. Jeho vědecké práce byly věnovány atmosferické elektřině, kosmickému záření, emanačním schopnostem materiálů. Metodicky zkoumal přirozenou radioaktivitu v Československu včetně vlivu jaderných zařízení na životní prostředí. Psal i cestopisné a vědeckofantastické prózy, zejména pro mládež, a vědecké a populárně naučné prózy o fyzice (Trosečníci na kře ledové, Robinsoni vesmíru, Případ profesora Hrona, Lidé a póly, Atomy dnes a zítra, Radium a paprsky X). Zemřel 1. ledna 1973.
  ::  Antonín Balatka
Kliknutím se text schová
27.10.1895

Povolání: dirigent a skladatel

Narodil se český dirigent a skladatel Antonín Balatka. Zeřel 25. června 1958.
  ::  Theodore Roosevelt
Kliknutím se text schová
27.10.1858

Povolání: politik a právník

Narodil se americký politik a právník Theodore Roosevelt. V letech 1897-1898 náměstek ministra námořnictví, v letech 1899-1900 guvernér státu New York, v letech 1901-1909 působil jako 26. prezident USA. V roce 1906 získal Nobelovu cenu za mír. Zemřel 6. ledna 1919.
  ::  Ivan Vladimirovič Mičurin
Kliknutím se text schová
27.10.1855

Povolání: ovocnář

Narodil se ruský ovocnář Ivan Vladimirovič Mičurin. Položil základy nauky o dědičnosti, vypěstoval celou řadu užitkových rostlin. Zemřel 7. června 1935.
  ::  Josef Václav Sládek
Kliknutím se text schová
27.10.1845

Povolání: básník a publicista

Narodil se český básník, překladatel, publicista a redaktor Josef Václav Sládek. V lyrice spojil lumírovský ideál tematické bohatosti a vytříbenosti básnických forem s otázkami národního a vlasteneckého života s prostou formou ohlasové písně. V osmdesátých letech obohatil svou poezii tematicky i žánrově, usiloval o vybroušení básnického výrazu. V meditativní lyrice z posledních let života hledal usmíření. Byl významným autorem veršů pro děti, překladatelem (přebásnil třicet tři dramat W. Shakespeara), byl redaktorem časopisu Lumír. V letech 1868-1870 pobýval v Americe (fejetony Americké obrázky, Básně). Zemřel 28. června 1912.
  ::  Simon Jenko
Kliknutím se text schová
27.10.1835

Povolání: spisovatel

Narodil se slovinský spisovatel Simon Jenko. Autor patriotických básní, intimní lyriky a venkovských povídek (Jeprský učitel, Tilka, aj.). V letech 1964-1965 Sebrané spisy I-II. Zemřel 18. října 1869.
  ::  Merrit Singer
Kliknutím se text schová
27.10.1811

Povolání: technik a vynálezce

Narodil se americký technik a vynálezce Merrit Singer. Zdokonalil šicí stroj a zavedl jeho výrobu. Zemřel 23. července 1875.
  ::  Niccolo Paganini
Kliknutím se text schová
27.10.1782

Povolání: virtuos a skladatel

Narodil se italský houslový virtuos a skladatel Niccolo Paganini. Houslista s vynikající technikou a významný skladatel. Autor 24 kaprič, houslových koncertů, sonát pro housle a kytaru a řady variací pro housle. Zemřel 27. května 1840.
  ::  Miguel Servet
Kliknutím se text schová
27.10.1553

Povolání: právník, teolog a přírodovědec

Zemřel španělský právník, teolog a přírodovědec Miguel Servet. Vlastním jménem Miguel de Villanova. Roku 1553 v teologickém spisu (Obnova křesťanství) přepokládal existenci malého oběhu krevního. Správně pochopil význam plic. Za kritiku kalvinismu obviněn z kacířství a z Kalvínova popudu v Ženevě upálen. Narodil se v roce 1511.
  ::  Muhammnad Taragaj Ulugh beg Mirza
Kliknutím se text schová
27.10.1449

Povolání: matematik a astronom

Zemřel uzbecký matematik a astronom Muhammnad Taragaj Ulugh beg Mirza. Od roku 1409 vládce Samarkandu. V roce 1417 založil významné učiliště. V roce 1425 dobudoval astronomickou observatoř. Autor trigonometrických a astronomických tabulek pro výpočet pohybu planet. Zpřesnil katalog hvězd. Narodil se 22. března 1394.
  ::  Raimund VI.
Kliknutím se text schová
27.10.1156

Povolání: hrabě

Narodil se hrabě z Toulouse Raimund VI. V letech 1207-1209 v klatbě pro tolerantnost k albigenským. Když byla proti nim vyhlášena křížová výprava, účastnil se, aby ochránil rodové državy. Od roku 1210 znovu klatba, roku 1213 poražen Simonem z Montfortu, většinu území získal zpět. Zemřel v roce 1222.
  ::  Rhazes
Kliknutím se text schová
27.10.925

Povolání: lékař a filosof

Zemřel arabský lékař a filosof Rhazes. Vlastním jménem Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríjá ar-Rází. Proslavil se diagnostickými i terapeutickými schopnostmi, z jeho literárního díla se dochovaly pouze zlomky. Posmrtně byly shrnuty do knižního souboru (Kitáb-al-háwí), který v latinském překladu obohatil středověkou evropskou medicinu. Narodil se 28. srpna 865.
  ::  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Kliknutím se text schová
27.1.x


Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
  ::  Friedrich Gulda
Kliknutím se text schová
27.1.2000

Povolání: klavírista a skladatel

Zemřel rakouský klavírista a skladatel Friedrich Gulda. Narodil se v roce 1930.
  ::  Louis de Funés
Kliknutím se text schová
27.1.1983

Povolání: herec

Zemřel francouzský filmový herec Louis de Funés. Vlastním jménem Carlos Louis de Funés Galarza. Pochází z Courbevoie. Učení mu příliš nešlo, a tak se protloukal všelijak - jako kožešník, aranžér, kreslíř či klavírista v barech. Oženil se, ale nepodařilo se mu zajistit pro manželku slušné živobytí, a tak se po šesti letech rozvedl. Až počátkem 40. let získal stálé angažmá klavíristy v montmartreském baru, kde potkal svou osudovou lásku a druhou manželku Jeanne Augustine Barthélemy de Maupassant. Ona později říkávala, že se zamilovala do mladého muže, co hrál jazz jako bůh. Louis ji při namlouvání brával do klubů na levém břehu Seiny, kde hrál až do svítání. Zval ji na večeře i na šampaňské. Netušila, že každou skleničku mu odečítají ze skromného honoráře. I po svatbě měli málo peněž ale Jeanne to nevadilo. Svého manžela milovala a bezmezně mu věřila. Stála mu po boku čtyřicet let a Funés jí dokonce koupil u Bretaně zámek De Clermont. Ten kdysi patřil šlechtickému rodu, z něhož Jeanne pocházela. Spolu měli syna Patricka, který vystudoval lékařství, a Olivera, jenž hrál s otcem v několika filmech. Poté se ale stal dopravním pilotem. Jednou potkal v metru Daniela Gelina, s nímž se seznámil v herecké škole. Ten Louise přesvědčil, aby si zahrál ve hře, kterou režíroval a v níž hráli i další spolužáci z herecké školy. Louis začínal epizodními rolemi. Debut přišel v roce 1945 ve filmu Pokušení z Barbizonu. První titulní role se dočkal až v padesáti letech, pak ovšem patřil k nejúspěšnějším francouzským komikům. Jako komik se prosadil až na konci padesátých let ve veselohrách Smolař, Oscar, Velký flám, Senzační prázdniny, Na stromě, Piti-piti-pa (kde hrál i se svým synem), Tonoucí se stébla chytá, Křidýlko nebo stehýnko, Grand restaurant pana Septima, Tetovaný (spolu s nezapomenutelným Jeanem Gabinem), ale především ze seriálů filmů o Fantomasovi a Četníkovi ze Saint Tropez. Hrál v neuvěřitelných 137 filmech. Herecká garda, jejích byl součástí, se pomalu vytrácela, společnost se měnila a k tomu de Funésovo srdce vypovídalo službu. Éra nezapomenutelného svérázného komika se schylovala ke konci. Definitivní tečkou za jeho životem se stal těžký infarkt myokardu, jemuž herec podlehl v Nates. Bylo mu 69 let. Hodnota humoru je jen těžko vyčíslitelná, ale Francouzi spočítali, že z padesáti divácky nejúspěšnějších francouzských filmů z let 1956-1990 jich sedm proslavil právě on. Narodil se 31. července 1914.
  ::  Marat Safin
Kliknutím se text schová
27.1.1980

Povolání: tenista

Narodil se ruský tenista Marat Safin. Vítěz 1 grandslamového titulu ve dvouhře: US Open (2000).
  ::  Emil Pretorius
Kliknutím se text schová
27.1.1973

Povolání: grafik a scénograf

Zemřel německý grafik a scénograf Emil Pretorius. Měl vliv na knižní grafiku, plakáty a scénografii. Napsal několik spisů o umění, sběratel asijského umění. Narodil se 21. června 1883.
  ::  Mahalia Jackson
Kliknutím se text schová
27.1.1972

Povolání: zpěvačka

Zemřela americká zpěvačka Mahalia Jackson. Proslavila ji autentická interpretace gospel songu. Narodila se 26. října 1911.
  ::  Virgil Ivan Grissom
Kliknutím se text schová
27.1.1967

Povolání: astronaut

Zemřel americký astronaut Virgil Ivan Grissom. Na lodi Mercury MR-4 Liberty Bell (1961) uskutečnil druhý balistický skok do vesmíru. Účastník letu Gemini 3 (1965). Zahynul při požáru lodi Apollo 1 na rampě kosmodromu Kennedy Space Center. Narodil se 23. dubna 1926.
  ::  Eugen Gladstone O´Neill
Kliknutím se text schová
27.1.1953

Povolání: dramatik

Zemřel americký dramatik Eugen Gladstone O´Neill. Ovlivňován moderními filozofickými směry (Chlupatá opice, Touha pod jilmy, Smutek sluší Elektře, Cesta dlouhým dnem do noci, aj.). V roce 1936 získal Nobelovu cenu. Narodil se 16. října 1888.
  ::  Karl Gustav Mannerheim
Kliknutím se text schová
27.1.1951

Povolání: voják a politik

Zemřel finský voják a politik Karl Gustav Mannerheim. Vrchní velitel finské armády v letech (1939-1940 a 1941-1942) ve válkách proti SSSR. V letech 1944-1946 prezident. Narodil se 4. června 1867.
  ::  Jiří Bubla
Kliknutím se text schová
27.1.1950

Povolání: hokejista

Narodil se hokejista Jiří Bubla.
  ::  Osvobození Katovic a Osvětimi
Kliknutím se text schová
27.1.1945


Sovětská armáda osvobodila Katovice a Osvětim.
  ::  Samuel Chao Chung Ting
Kliknutím se text schová
27.1.1936

Povolání: fyzik

Narodil se americký fyzik čínského původu Samuel Chao Chung Ting. Zabýval se výzkumem elementárních částic. V roce 1976 získal Nobelovu cenu (společně s B. Richterem) za objev kvarků.
  ::  Lars Olaf Nathan Soderblom
Kliknutím se text schová
27.1.1931

Povolání: církevní činitel

Zemřel švédský evangelický církevní činitel Lars Olaf Nathan Soderblom. V roce 1930 získal Nobelovu cenu za mír. Narodil se 15. ledna 1866.
  ::  Giovanni Verga
Kliknutím se text schová
27.1.1922

Povolání: spisovatel a dramatik

Zemřel italský spisovatel a dramatik Giovanni Verga. Hlavní představitel verismu. Náměty svých vyzrálých děl těžil z rodné Sicílie (Dům u mišpule, Mistr don Gesualdo). Narodil se 31. srpna 1840.
  ::  Endre Ady
Kliknutím se text schová
27.1.1919

Povolání: básník

Zemřel maďarský básník Endre Ady. Tvůrce moderní maďarské lyriky, formované vlivy francouzské poezie, secese a symbolismu k osobité syntéze maďarského světoobčanství, dekadence a skepse: Új versek (Nové verše), Vés es arany (Krev a zlato), aj. Narodil se 22. listopadu 1877.
  ::  Edvard Kardelj
Kliknutím se text schová
27.1.1910

Povolání: politik

Narodil se jugoslávský politik slovinského původu Edvard Kardelj. Blízký spolupracovník J. Broze Tita. Měl veliký podíl na hospodářském a kulturním rozvoji Slovinska v období po 2. světové válce. Zemřel 10. února 1979.
  ::  Giuseppe Verdi
Kliknutím se text schová
27.1.1901

Povolání: skladatel

Zemřel italský skladatel Giuseppe Verdi. Mezi jeho díla patří Nabucco, Attila, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Sicilské nešpory, Maškarní ples, Don Carlos, Aida, Othello. Narodil se 10. října 1813.
  ::  Karel Kutlvašr
Kliknutím se text schová
27.1.1895

Povolání: generál

Narodil se generál Karel Kutlvašr, účastník protifašistického odboje. Zemřel v roce 1961.
  ::  Pavlo Tyčyna
Kliknutím se text schová
27.1.1891

Povolání: básník

Narodil se ukrajinský básník a veřejný činitel Pavlo Tyčyna. Bytostný lyrik, sbírky (Sluneční klarinety, Vítr z Ukrajiny, Pluh), válečná poéma (Pohřeb přítele). Na počátku 80. let vyšlo jeho souborné dílo ve 12 svazcích. Zemřel 16. září 1967.
  ::  Jerome David Kern
Kliknutím se text schová
27.1.1885

Povolání: hudební skladatel

Narodil se americký hudební skladatel Jerome David Kern. Autor populárních tanečních skladeb, filmové hudby a muzikálů (Oh, Lady! Lady!, The City Chap, Music in the Air). Světový úspěch měla jeho píseň (Old Man River) v podání Paula Robesona. Zemřel 11. listopadu 1945.
  ::  Josip Kosor
Kliknutím se text schová
27.1.1879

Povolání: dramatik

Narodil se chorvatský dramatik Josip Kosor. Autor naturalistické hry (Požár vášně) a různé prózy. Zemřel 23. ledna 1961.
  ::  Vilém II. Hohenzollern
Kliknutím se text schová
27.1.1859

Povolání: císař

Narodil se poslední německý císař Vilém II. Hohlenzollern. Vládl v letech 1888-1918. Roku 1880 se rozešel s Otto von Bismarckem. Prosazoval militativní expanzivní německou politiku, opírající se Trojspolek, podílel se na vzniku 1. světové války. Byl svržen revolucí v roce 1918. Zemřel 4. června 1941.
  ::  Johann Gottfried von Schadow
Kliknutím se text schová
27.1.1850

Povolání: sochař

Zemřel německý sochař Johann Gottfried von Schadow. Představitel klasicismu, v monumentálním a dekorativních díle se uplatnil je smysl prorealistický zdobný detail (Princezna Louisa a její sestra, výzdoba Brandenburské brány v Berlíně, aj.). Narodil se 20. května 1764.
  ::  Ján Botto
Kliknutím se text schová
27.1.1829

Povolání: básník

Narodil se slovenský básník a národní buditel Ján Botto. Člen Štúrovy básnické družiny. Nejznámější dílo Smrť Jánošíkova. Zemřel 28. dubna 1881.
  ::  Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin
Kliknutím se text schová
27.1.1826

Povolání: prozaik, dramatik a publicista

Narodil se ruský prozaik, dramatik a publicista Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin. Autor groteskních, satirických románů z ruských provincií (Dějiny jednoho města, Golovlevské panstvo, Pošechonské staré časy), politických bajek a kritických sociálních dramat (Pazuchinova smrt). Zemřel 10. května 1889.
  ::  Duc Eugene Emmanuel Viollet
Kliknutím se text schová
27.1.1814

Povolání: architekt

Narodil se francouzský architekt Duc Eugene Emmanuel Viollet. Teoretik restaurátorského purismu. Uskutečňoval restaurátorské práce řady uměleckých památek (katedrály ve Vézelay, Amiensu, Notre Damu v Paříži, město Carcassonne aj. Zemřel 17. září 1879.
  ::  Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Kliknutím se text schová
27.1.1775

Povolání: filosof a teolog

Narodil se německý filosof a teolog Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Panteistickou filozofii přírody propojoval s analýzou vědomí a nevědomí, přijal platónskou emanaci absolutna a dospěl až k mysticismu. Zemřel 20. srpna 1854.
  ::  Wolfgang Amadeus Mozart
Kliknutím se text schová
27.1.1756

Povolání: hudební skladatel

Narodil se rakouský hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností světové hudby, spolu s J. Haydnem dovršitel hudebního klasicismu. V jeho díle došlo k syntéze prvků ranného klasicismu z celé evropské hudební kultury. V letech 1769-1781 byl koncertním mistrem arcibiskupa v Salcburku, od roku 1781 žil trvale ve Vídni. Podnikal umělecké zájezdy zejména do Prahy, kde měla premiéru jeho opera Don Giovanni. Mezi jeho díla patří: opery (Figarova svatba, Don Giovanni, Titus, Kouzelné flétna, Únos ze serailu, Cosi fan tutte), symfonická, komorní i vokální díla (Requiem). Je znám svým výrokem: Mí Pražané mi rozumějí. Zemřel 5. prosince 1791.
  ::  Abbás I. Veliký
Kliknutím se text schová
27.1.1571

Povolání: šáh

Narodil se perský šáh z dynastie Sáfíjovců Abbás I. Veliký. Jeho vládou nastal rozmach a expanze perské říše. Ovládl Bahrajn, Kandahár a Írák, navázal kontakt s evropskými panovníky, rozvíjel umění. V letech 1597-1598 přenesl hlavní město perské říše od Isfahánu. Zemřel 19. ledna 1629.
  ::  Vyhledávání
Vyberte oblast pro hledání
Vyber typ vyhledávání
Přesné ( výchozí )
S použitím náhodnosti znaku


  ::  Anketa
  ::  Návštěvnost webu
[CNW:Counter]
Stránka byla načtena za: 0.025 sekund
© 2000-2006


webzdarma.cz